MATERIA ORGANIZATĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Oriunde există materie organizată, creată, acolo trebuie presupus și Creatorul ei, fiindcă materia în sine nu are nici un sens și nici o putere, nu se poate organiza de la sine, dezvolta, nu aduce roade. Evident, nu există clipă în care să nu fie condusă de o inteligență nemărginită, de o Mână atotputernică.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 405.