Compozitorul Arvo Part

SIMPLITATE ULUITOARE

Când am auzit pentru prima oară muzica gregoriană, a fost ca un fulger în senin. Se poate spune că tot ceea ce scriu este o oglindire a acestei experienţe fulgurante, a descoperirii că miezul adevărului e de o simplitate uluitoare.

POLIFONIA IDEALĂ

Polifonia ideală este rugăciunea neîncetată, rugăciunea lui Iisus. Acestui contrapunct „ideal” îi este cu putinţă, în toate şi pretutindeni, să creeze relaţii ideale.

RUGĂCIUNEA LUI IISUS

Rugăciunea lui Iisus are zeci, sute, mii, milioane de versiuni. Câţi oameni pe lume, atâtea rugăciuni şi suspinuri. Uite aşa… e ca îmbrăţişarea. Cauţi aici şi acolo şi peste tot ca să simţi perceptibilul. Îl vrei viu şi proaspăt.

PAIUL ŞI BÂRNA

Omul se poate învinui pe sineşi în fiece clipă. Pentru că acel noian de simţăminte, gânduri şi emoţii care clocoteşte înlăuntrul nostru e foarte puternic. Şi trebuie să cuget că este şi vina mea în toate acestea.

MUZICA LUI ARVO PÄRT

Arvo Pärt este un compozitor a cărui operă vizionară este motivată religios de limbajul muzicii sale, înrădăcinat în Tradiţia Bisericii.

CULORILE CURCUBEULUI

Lumina albă conţine toate culorile. Noi nu le observăm. Numai prisma poate să le descompună şi să le facă să apară. Prisma aceasta ar putea fi sufletul ascultătorului.     

REPERUL

Putem să ne înşelăm, dar – e foarte important – trebuie să ne orientăm drept. Pentru aceasta avem nevoie ca reper de punctul cel mai îndepărtat; astfel, drumul nostru va fi drept.

MIEZUL ÎNŢELEPCIUNII

Pauza nu este un oarecare procedeu sau efect ce ţine de formă. Dincolo de pauză stă veşnicia. Este pâinea spre fiinţă care ne este de trebuinţă pentru a ne opri, pentru a cugeta, pentru a cântări cuvântul pe care l-am spus.

CÂNTECUL COPIILOR

Ce face un copil când se joacă singur? Cântă. De ce cântă? Se bucură de ceva frumos. Se entuziasmează. E firesc.

ADEVĂRUL E SIMPLU

Sunt pe deplin convins: adevărul este simplu şi calea spre el e dreaptă. În muzică, constanţa mijloacelor de expresie arată aceasta în mod firesc.     

Pagini

Subscribe to Compozitorul Arvo Part

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente