Compozitorul Arvo Part

PUTEREA CUVÂNTULUI

Cuvântul Scripturii este un cuvânt puternic. Cuvântul nostru este un cuvânt slab.

CUFUNDĂ

Rămâi, cufundă-te în clipă, ţine-o cu hotărâre şi trăieşte în ea ca în veşnicie.   

CÂNTAREA ÎNGEREASCĂ

Am cugetat la înţelesul acestor cuvinte: „Pleni sunt coel

COMPOZITORI ŞI ASCULTĂTORI

Oameni fără patimi nu există în această lume, nici printre compozitori, nici printre ascultători.

AŞ VREA SĂ MOR AICI

Am cunoscut un băieţaş care s-a întâmplat să ajungă într-o zi într-un loc foarte plăcut,

TINTINNABULI

Tintinnabuli este un spaţiu în care pătrund uneori când c

CLIPA ŞI VEŞNICIA

Timpul şi atemporalul sunt legate. Clipa şi veşnicia se luptă în noi.

EXPLOZIA

MAŞINA GÂNDURILOR

Un cuvânt al Părinţilor pustiei spune: „Părăseşte oraşul în care ai păcătuit”.

TAINA MUZICII

Pentru mine, cea mai mare valoare a muzicii e dincolo de culoarea sonoră.

Pagini

Subscribe to Compozitorul Arvo Part

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente