Cuviosul Bonifatie de la Teofania

AURUL TIMPULUI

Cine pierde aur sau argint poate să dobândească altul în locul lui, dar cine pierde vremea în deşertăciunea vieţii sale nu o s-o mai găsească.

MINCIUNĂ ŞI ADEVĂR

Cu toate că orice mincinos doreşte să ascundă adevărul, nu oricine doreşte să ascundă adevărul e mincinos. Adeseori adevărul este ascuns nu prin amăgire, ci doar prin tăcere.

MIEREA ALBINELOR

Fumul alungă albinele, şi atunci oamenii iau rodul cel dulce al muncii lor: odihna trupească de prisos alungă frica de Dumnezeu de la suflet şi pierde toată lucrarea lui bună.     

ALIPIREA DE LUME

Frica de Dumnezeu se agoniseşte atunci când omul, după ce s-a lepădat de lume şi de toate cele ce sunt în lume, îşi adună toate gândurile şi se cufundă tot în contemplarea lui Dumnezeu şi în simţirea fericirii făgăduite Sfinţilor Lui.

PANACEUL SUFLETESC

Un om oarecare, trecând prin schit, a intrat în bolniţa de pe lângă schit.

MAREA ÎNVIFORATĂ

Viaţa noastră este mare ce se înviforează neîncetat de furtunile necazurilor, patimilor şi smintelilor; trăind, plutim necontenit pe această mare, înconjuraţi de primejdii în orice clipă.

OGLINDA CURATĂ

Avem oglindă în care oricine îşi poate vedea foarte lesne şi limpede toată păcătoşenia sa, numai să dorească.

BEŢIA FĂRĂ ALCOOL

Fără vin se îmbată cel ce nu părăseşte nepăsarea şi nu înfrânează turbarea patimilor prin chibzuinţa evlavioasă.

CĂUTAREA FERICIRII

Ce nu născocesc şi ce nu întreprind oamenii pentru a fi fericiţi? Tulbură fără încetare toate stihiile lumii, şi fericirea tot nu li se arată, sau este totdeauna doar pe tărâmul închipuirilor lor.

BUNUL TUTUROR

Să fii smerit înseamnă să nu te lauzi cu ştiinţa ta: cei smeriţi socot că adevărul, ca şi lumina, este bunul de obşte al tuturor.     

Pagini

Subscribe to Cuviosul Bonifatie de la Teofania

Comentarii recente