Domnul nostru Iisus Hristos

Inima omului

Dinăuntru, din inima omului, ies cugetele cele rele, desfrânările, hoţiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înşelăciunea, neruşinarea, ochiul pizmaş, hula, trufia, uşurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru şi spurcă pe om.

Curatia

Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Blanzenia

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul.

De poţi crede

De poţi crede, toate sunt cu putinţă celui ce crede.

Primitorule de Dumnezeu

Primitorule de Dumnezeu Simeon, văzătorule al Domnului, cel ce ești sfârșitul Legii și începutul harului, fă pomenire și de noi, cei ce cinstim sfântă mutarea ta

Lăsaţi copiii să vină la Mine

Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, că a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu. Adevăr vă grăiesc: Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil, nu va intra în ea.

Oricine se înalță

Oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.

Cel ce este credincios

Cel ce este credincios în foarte puţin, şi în mult e credincios; şi cel ce este nedrept în foarte puţin, şi în mult e nedrept.

Lucrurile lumii

Pe voi lumea nu poate să vă urască, dar pe Mine Mă urăşte, pentru că Eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele.

Necazurile

În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.

Pagini

Subscribe to Domnul nostru Iisus Hristos

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente