Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

FURNICA

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Luând, omule, pildă de la furnică nu te vei osteni pentru tine şi nu-ţi vei depozita, oare, în viaţa de aici odihnele veacului ce va să fie?

ATELIERUL CREAŢIEI

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare
Noi, pe care Domnul, Marele Făcător de minuni şi Meşter, ne-a chemat să ne arate operele Sale, să pregetăm oare să le privim sau să şovăim să ascultăm cuvintele Duhului? Să nu vedem oare frumuseţea universului?

JUDECATA PREVĂZĂTOARE

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Dacă cele necuvântătoare născocesc şi-şi găsesc mijloace pentru mântuirea lor, dacă peştele ştie ce trebuie să aleagă şi de ce trebuie să se ferească, ce vom spune noi cei înzestraţi cu raţiune, cei instruiţi de lege, cei îndemnaţi de făgădui

FRUMUSEŢEA SOARELUI

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare
Dacă cele trecătoare sunt aşa de minunate, cum vor fi cele veşnice? Dacă cele văzute sunt atât de frumoase, cât de frumoase vor fi cele nevăzute?

TITIREZUL

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

„Să răsară pământul” (Facerea 1, 11) – această mică poruncă s-a prefăcut îndată într-o puternică lege a naturii şi într-o raţiune măiastră.

RÂNDUNICA

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare
Nimeni să nu se plângă de sărăcie! Nimeni să nu-şi piardă nădejdea în viaţă, când vede că în casă nu i-a mai rămas nici o avere! Să se uite la dibăcia rândunicii!

FRUMUSEŢEA MĂRII

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare
Frumoasă este marea pentru Dumnezeu pentru multe pricini; e frumoasă, pentru că îmbrăţişează de jur împrejur insulele, dându-le în acelaşi timp şi frumuseţe şi siguranţă.

CREŞTEREA

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

„Să răsară pământul iarbă verde” (Facerea 1, 11). Scriptura ne vorbeşte de hrana cea multă pe care ne-o dau de la sine aceste plante prin rădăcinile lor, din tulpini şi din roade.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Continut recent

Comentarii recente