Sfantul Ioan din Kronstadt

DEZGHEŢUL

Dezgheţul mărilor şi râurilor este o imagine a despărţirii sufletului de trup.

ŞOAPTELE MULŢUMIRII

Dumnezeu este mult-milostiv şi îndurător faţă de toţi, faţă de mine, păcătosul. Totul este al lui Dumnezeu, nimic nu este al meu (renunţ la orice proprietate).

CUVÂNTUL CREATOR

Şi în gura noastră cuvântul este creator, formând sunete articulate; o dată cu cuvântul iese duhul viu al omului, care nu se desparte de gând şi de cuvânt.

ENERVAREA

A te enerva pe cineva pentru un lucru material, înseamnă să plasezi acel lucru mai presus decât fratele tău. Dar ce este mai presus decât omul? Nimic pe pământ, nu este mai nobil decât omul.   

PLIMBAREA ÎN NATURĂ

Mergând în pădure, în grădină sau pe o pajişte şi văzând tinerele mlădiţe ale plantelor, roadele pomilor, diversitatea florilor de câmp, priveşte vegetaţia cea lăsată de Dumnezeu în întregul ei, ca pe o lecţie de la care să tragi învăţăminte.

CALEIDOSCOPUL

Sfantul Ioan din Kronstadt
Tu eşti acelaşi (Psalmul 101, 28), se spune despre firea neschimbătoare a lui Dumnezeu.

MOLIPSIREA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Prin structura lor duhovnicească, patimile sunt molipsitoare.

FURTUNA ŞI CORABIA

Sfantul Ioan din Kronstadt
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33). Cum, în ce chip să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu? Iată cum.

EDUCAŢIA COMPLETĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Prin edificiul de cult şi prin slujbele Sale divine, Biserica acţionează asupra fiecărui om, oferindu-i o educaţie completă.

APA CARE ÎMPROSPĂTEAZĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Cuvintele de mântuire, scrierile Sfinţilor Părinţi, rugăciunile şi mai cu seamă cuvintele Cuvântului Ipostatic Însuşi sunt cu adevărat apă vie.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Continut recent

Comentarii recente