Sfantul Ioan din Kronstadt

VÂNTURILE

Sfantul Ioan din Kronstadt
În natură adie uneori un vânt căldicel, aromitor, care îţi mângâie şi îţi pătrunde plăcut şi uşor trupul, iar cerul este senin.

PODOABA ÎNTREGII ZIDIRI

Sfantul Ioan din Kronstadt
Cel care a împodobit cerul cu stele nu putea să împodobească şi mai minunat Cerul Său – Preasfânta şi Preacurata Fecioară, Maica Sa?

GREUTATEA TRUPULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt
Sufletul este puternic, de aceea şi poate „ţine” greutatea trupului; acesta însă este neputincios, îl poate doborî lesne materia, chiar dacă este de o obârşie cu el.

VIOI ŞI VESEL

Sfantul Ioan din Kronstadt
Rugăciunea, întocmai ca aerul pentru trup, dă vigoare şi prospeţime sufletului.

CASA DE VACANŢĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Doamne, fac mărturie înaintea Ta că energia şi sănătatea, vigoarea fizică şi spirituală nu pot fi obţinute trăind tot timpul într-o casă de vacanţă sau în pădure, ci la Tine, în biserică şi mai cu seamă în timpul Liturghiei şi prin Dătătoarele

PÂNZA DE PĂIANJEN

Sfantul Ioan din Kronstadt
Omule, care nu visezi decât această viaţă trecătoare şi nu te gândeşti la viaţa veşnică şi cerească, cugetă! Ce este această viaţă trecătoare?

CA PROPRIA UMBRĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Domnul este pretutindeni şi în toate, ne poartă şi ne ocroteşte, de aceea Îl şi numim Atotţiitorul. Ar trebui, deci, să nu mă îngrijesc de nimic.

AVARUL

Sfantul Ioan din Kronstadt
Avarul pune mare preţ pe lucruri; pe oameni, cei care au nevoie de lucruri, nu-i preţuieşte; îi pare rău de obiecte, nu-i pare rău de oameni, deşi omul este fiinţă nepreţuită.

KILOMETRAJUL FERICIRII

Sfantul Ioan din Kronstadt
Toţi iubim viaţa, ne zbatem pentru a ne-o face fericită, în realitate însă ne-o irosim în patimi. De ce? Deoarece căutăm viaţă acolo unde nu e de găsit.

FOAMEA ŞI SETEA

Sfantul Ioan din Kronstadt
„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă” (Matei 6, 33). Cum, în ce chip să căutăm mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu? Iată cum.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Continut recent

Comentarii recente