Sfantul Ioan din Kronstadt

ÎNCĂPERILE

Sfantul Ioan din Kronstadt

După cum aerul dintr-o încăpere se aseamănă cu cel din exterior şi provine de la acela, presupunându-i în mod necesar existenţa, prezenţa lui pretutindeni, tot aşa şi sufletul, care este suflare a Duhului lui Dumnezeu, presupune existenţa omn

TRUPUL OMULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Aceste mâini cărora le place să ia tot ce este în apropierea lor, vor fi încrucişate pe piept şi nu vor mai lua nimic.

VINDECAREA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Deoarece Dumnezeu este viaţă, iar bolile şi suferinţele sunt abatere de la viaţă, ne este de ajuns să sorbim o singură dată din Izvorul vieţii celei dintru început, să ne „atingem” de El, ca să ne vindecăm, fiindcă Mântuitorul, Care este tutu

RUGĂCIUNILE DE ÎMPĂRTĂŞIRE

Sfantul Ioan din Kronstadt
Unii consideră că dacă vor zice toate rugăciunile rânduite înainte de împărtăşire vor căpăta de la Dumnezeu bună sporire şi iertare de păcate, socotind că nu mai este nevoie să se pregătească într-alt chip, îndreptându-şi inima spre Dumnezeu,

SIMPLITATEA COPILĂREASCĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Străduieşte-te să ajungi la simplitatea copilărească în purtarea cu oamenii şi în rugăciunea către Dumnezeu. Simplitatea e cel mai mare bine şi vrednicie a omului.

SENS UNIC

Sfantul Ioan din Kronstadt

Mă simt plin de lumină, de căldură şi de linişte când mă îndrept cu tot sufletul către Soarele cel nevăzut, Soarele Dreptăţii, Hristos, Dumnezeul meu.

TEMPERATURA RIDICATĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
Când te rogi Domnului, Maicii lui Dumnezeu, sfinţilor, să nu uiţi niciodată că Domnul dă după inima celui ce cere („Dea ţie Domnul, după inima ta” – Psalmul 19, 4). După cum îţi este inima, aşa îţi va fi darul.

CHIPUL OMULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt
Tot omul trebuie să respecte chipul oamenilor vii, pentru a respecta după cuviinţă şi chipul lui Dumnezeu. Căci chipul Domnului nostru Iisus Hristos este chip omenesc. Cine nu respectă chipul omenesc nu respectă nici chipul lui Dumnezeu.     

TAINA APROPIERII DE DUMNEZEU

Sfantul Ioan din Kronstadt

Când un om rău vine cu o rugăminte la un om bun, blând şi smerit, pentru mai bună reuşită încearcă să se asemene acestuia.

MINUNAREA SUFLETULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Închipuie-ţi, pe cât de viu poţi, atotputernicia şi măreţia cuvântului lui Dumnezeu. El zice, şi Cuvântul Său devine imediat fiinţe multe şi diferite. El zice: „Să fie lumină” – şi iată lumina. El zice: „Să fie o tărie”, şi El creează tăria.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
vasi
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente