Sfantul Ioan din Kronstadt

BUCURĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Deşi Dumnezeu ne cunoaşte toate nevoile, rugăciunea ne este de trebuinţă pentru a ne lumina sufletul. Ţi-e bine să stai la soare, ţi-e cald, te bucuri de lumină.

TOATĂ SUFLAREA PĂMÂNTULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Toată suflarea pământului răsuflă, adică nu poate trăi fără aer. Toate făpturile raţionale şi libere trăiesc prin Duhul Sfânt ca şi cum ar respira aerul, nu pot rămâne în viaţă fără El.

SIMPLITATEA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Când te rogi, caută să fii asemenea unui prunc care începe să gângurească, iar duhul tău să fie una cu cel al rugăciunii pe care o spui.

TERMOMETRUL

Sfantul Ioan din Kronstadt
Domnul Dumnezeu poate fi în raport cu sufletul nostru precum aerul faţă de mercurul termometrului, cu singura deosebire că dilatarea sau contracţia, urcarea sau coborârea mercurului se produc în urma schimbărilor din atmosferă, iar în cazul no

CALEA CURĂŢATĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Folosindu-te de obişnuitele cunoştinţe omeneşti îţi poţi însuşi perfect o anumită disciplină şi, de cele mai multe ori, ceea ce ai învăţat la şcoală nu ţi se va şterge din minte toată viaţa. În privinţa credinţei nu este aşa.

STRĂLUCIREA ORBITOARE

Sfantul Ioan din Kronstadt
Nu soarele este cel ce luminează. Domnul luminează cu neasemuita Sa bunătate, cu negrăita Sa lumină.

DASCĂL ŞI GÂDE

Sfantul Ioan din Kronstadt
E curios că oamenii supărăcioşi, după agonia unei puternice şi prelungite crize de mânie şi după ce au trecut prin toate chinurile unei asemenea crize, devin blânzi şi smeriţi ca buni de pus la rană!

GEOMETRIE

Sfantul Ioan din Kronstadt
Pentru cel ce crede cu adevărat în Dumnezeu, orice lucru din câte există pe pământ şi în toate lumile vizibile parcă n-ar fi, dispare; nu există nici măcar un singur punct sau o singură linie imaginare în spaţiu

SUBŢIRIMEA PÂNZEI DE PĂIANJEN

Sfantul Ioan din Kronstadt
În comparaţie cu sufletul omului, al creştinului, lumea toată este asemenea unei pânze de păianjen. Nimic nu este statornic în ea, pe nimic nu ne putem sprijini, nu ai pe ce pune bază; totul se rupe, cedează.

ÎMBRĂCĂMINTEA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Aşa cum unui prunc nu-i pasă cum este îmbrăcat, întocmai şi creştinul – prunc întru Hristos – trebuie să nu ia în seamă diversitatea, bogăţia şi eleganţa îmbrăcăminţii pământeşti, considerând drept cea mai aleasă şi mai nepieritoare îmbrăcămin

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Comentarii recente