Sfantul Ioan din Kronstadt

NEÎNCHIPUIT DE FRUMOŞI

Sfantul Ioan din Kronstadt

În veacul ce va să fie, fericirea noastră va odrăsli din uimirea de a-i vedea dintr-o dată pe Sfinţi, pe îngerii Domnului, neînchipuit de frumoşi, strânşi în miriade de cete, alcătuite perfect, în ordinea ierarhiilor cereşti; din uimirea de a

BUSOLA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Avem un barometru care nu greşeşte şi care arată cum urcă şi coboară nivelul vieţii noastre duhovniceşti. Acesta e inima. Am putea-o numi şi busolă, după care ne călăuzim când navigăm pe marea vieţii.

LUMEA E PRECUM O CASĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Lumea este o casă. Ziditorul şi Stăpânul acestei case este Creatorul. El, Dumnezeu, este şi Tatăl celor ce locuiesc în ea, creştinii. Mamă este Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

ICOANELE

Sfantul Ioan din Kronstadt
Icoanele sunt o necesitate a naturii omului. Poate oare firea noastră să se lipsească de imagine?

SĂLAŞUL

Sfantul Ioan din Kronstadt

Omul îşi face rost de o casă şi trăieşte în ea; animalul, de un culcuş sau de o vizuină şi se adăposteşte acolo; pasărea de un cuib, în care scoate pui şi îi creşte; albina de un stup cu faguri, unde trăieşte şi face miere; păianjenul îşi ţes

SLUJIREA ÎNTREGII ZIDIRI

Sfantul Ioan din Kronstadt
Întreaga creatură – soarele, luna, stelele, pământul, apa, aerul, focul, plantele, păsările, peştii, vieţuitoarele patrupede, insectele – slujeşte lui Dumnezeu prin calităţile şi însuşirile date lor de la Dumnezeu; viţa de vie aduce roade, măr

SFÂŞIEREA HAINEI

Sfantul Ioan din Kronstadt
Trupul, vremelnica haină a sufletului, este stricăcios şi nu dă măsura adevăratei vieţi a omului. Adevărata viaţă este viaţa spirituală.

DEMONSTRAŢIE

Sfantul Ioan din Kronstadt
Dacă vreodată, într-un anumit loc, într-o încăpere, sau pe apă, sau sub cerul liber vei pune la îndoială prezenţa lui Dumnezeu acolo, oferă-i inimii tale această demonstraţie. Dumnezeu ţine totul cu puterea Sa.

RESPIRAŢIA LĂUNTRICA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Sufletul respiră prin adevăr, adică prin gânduri şi idei pline de adevăr. Gândurile adevărate, drepte sunt o respiraţie a Duhului Sfânt.

ANOMALIA

Sfantul Ioan din Kronstadt
De ce oare natura în întregul ei şi toate ale sale îşi urmează cursul într-o ordine atât de înţeleaptă şi de minunată?

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Comentarii recente