Sfantul Ioan din Kronstadt

FIRUL DE IARBĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt
În trupul nostru, în manifestările sale fireşti, lucrează Dumnezeu, susţinându-l, nutrindu-l, crescându-l.

PUNCTUL DE SPRIJIN

Sfantul Ioan din Kronstadt
Despre caracterul limitat al lumii şi îndeosebi al omului: lumea dă un punct de sprijin făpturilor corporale, ca să nu se risipească în nemărginire.  

CUNUNA DE SPINI

Sfantul Ioan din Kronstadt
De la via pe care a sădit-o, Domnul aştepta ciorchini dulci, iar ea, via, s-a preschimbat în spini. Cununa de spini de pe capul Mântuitorului însemnează spinii păcatelor de care s-a umplut omenirea.     

NEGURA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Grija faţă de cele ale vieţii materiale acoperă asemenea unei neguri orizontul sufletului, întunecă ochii inimii, leagă sufletul.

ZIARE ŞI REVISTE

Sfantul Ioan din Kronstadt
Dacă citeşti ziarele şi revistele lumeşti şi dobândeşti un oarecare câştig pentru viaţa ta de cetăţean, de creştin, de membru al unei familii, cu cât mai mult trebuie să citeşti Evanghelia sau scrierile Sfinţilor Părinţi; căci ar fi un păcat p

FIRUL DE PĂR

Sfantul Ioan din Kronstadt
Nici un fir din părul capului vostru nu se va pierde... Ce înseamnă asta? Nici un gând sfânt pe care îl ţineţi în minte nu se va pierde nici pentru Dumnezeu, nici pentru oameni.

GERURILE

Sfantul Ioan din Kronstadt
Gerurile puternice, ca şi dezgheţurile bruşte arată limpede „în mic” că Domnul care a „compus” întreg universul poate, într-o clipă, dacă ar vrea, să-l şi „descompună”.

MODA „ULTIMUL RĂCNET”

Sfantul Ioan din Kronstadt
O, cât de sârguincios se arată diavolul şi lumea în a sădi neghina în ţarina lui Hristos, care este Biserica, în a sădi, o dată cu cuvântul dumnezeiesc, cuvântul lumesc, cuvântul de

LENTILA ŞI FOCUL

Sfantul Ioan din Kronstadt
Putem aprinde cu o lentilă o bucată de lemn, de hârtie sau de alt material lesne inflamabil, atunci când asupra obiectului respectiv focalizăm într-un punct razele soarelui, obţinân

HÂRTIA

Sfantul Ioan din Kronstadt
Dacă mănânci peste măsură, devii om pământesc, fără suflet, sau trup fără suflet. Dacă posteşti, atragi harul Duhului Sfânt în tine, devii om duhovnicesc.

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan din Kronstadt

Continut recent

Comentarii recente