Sfantul Ioan Damaschin

Sfantul Ioan Damaschin - Despre cele doua vointe ale lui Hristos

Postati un comentariu cu ideea cartii pentru a-i ajuta pe ceilalti

Sfantul Ioan Damaschin - Dogmatica

Postati un comentariu cu ideea cartii pentru a-i ajuta pe ceilalti

Dreapta socoteală

Mai mare decât toate virtuțile este dreapta socoteală, care e împarateasă și virtutea virtuților.

Patimile sufletesti

Betia, curvia, preacurvia, furtul și cele apropiate acestora, oricât sunt de urâte la arătare celor evlavioși și celor ce fug de ele, sau le pedepsesc, nu pricinuiesc atâta durere celor ce stăruiesc în ele fără să se îndrepte, în comparație c

Lăcomia pântecelui

Lăcomia pântecelui e stinsă prin înfrânare; curvia, prin dorul dumnezeesc și prin dorința bunurilor viitoare; iubirea de argint, prin compătimirea celor săraci; mânia, prin dragostea față de toți și prin bunătate; întristarea lumească, prin b

Veniți toate neamurile

Veniți toate neamurile, tot neamul omenesc și toată limba, toată vârsta și toată vrednicia, cu veselie, să prăznuim Nașterea bucuriei cea a toată lumea.

Turturele cuvântătoare

O, pereche de Turturele cuvântătoare, Ioachim și Ana, cu preaîntreagă înfrânare!

Ioachim și Ana

Ioachim și Ana au semănat în dreptate și au secerat rod de viață. Luminați, cu lumină de cunoștiniță, și au căutat pe Domnul și le-a venit nașterea dreptății.

Veselește-te

Veselește-te, tu Ana cea fără de fii, ceea ce nu puteai să naști!

O, câte minuni

O, câte minuni și schimbări s-au făcut pentru această fiică!

Pagini

Subscribe to Sfantul Ioan Damaschin

Continut recent

Comentarii recente