Citatul zilei

CEA MAI MARE MOȘTENIRE ESTE COPILĂRIA FERICITĂ

Cea mai bogată moștenire pe care parinții pot să o lase copiilor este copilăria fericită, plină de amintiri tandre despre tatăl și mama lor. Aceas­ta va lumina zilele care vin, îi va păzi de ispite și îi va ajuta în încercările vieții de zi cu zi după ce vor părăsi casa părintească.

Sursa: 

Sfânta Muceniță Alexandra Feodorovna 1872-1918

CUM SĂ RECUNOȘTI O ICOANĂ A MAICII DOMNULUI

Sfantul Nicolae Velimirovici

Icoanele ortodoxe ale Maicii Domnului se recunosc cel mai degrabă după cele trei stele - una pe frunte, a doua pe umărul drept, a treia pe umărul stâng. Aceste trei stele simbolizează fecioria Fecioarei Maria înainte de naştere, în naştere şi după naştere.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881-1956

NU TE LENEVI SĂ TE APROPII DE SFÂNTUL POTIR AL VIEȚII

Trupul și Sângele lui Iisus reprezintă Taina lăsată nouă de Însuși Hristos pentru sfințirea noastră. Cine n-ar dori să se împărtășească de o astfel de Sfințenie? Așa că nu te lenevi ca să te apropii de Sfântul Potir al vieți, al nemuririi, al iubirii și al Sfințeniei, dar apropie-te de el cu frică de Dumnezeu și cu credință.

Sursa: 

Sfântul Inokentie de Kamceatka 1797-1879

FERICIT ESTE CEL CARE SE ÎNGRIJEȘTE DE CEI SĂRACI

Fericit cel care caută la sărac şi la sărman; în ziua cea rea îl va izbăvi pe el Domnul.

Sursa: 

Sfântul Prooroc David 1040-970

CEI CE SE SMINTESC DE PĂCATELE ALTORA

Sfantul Nicodim Aghioritul

Dacă, într-adevăr, am simți că toți oamenii suntem frați, ne-ar durea pentru cei ce trăiesc în păcat și nu ne-ar sminti viața lor păcătoasă, ci ne-am ruga pentru ei. Iar dacă ne smintim, răul se află în noi, nu este înafară.

Sursa: 

Sfântul Paisie Aghioritul 1924-1994

CÂTE BINEFACERI NU MI-A ADUS PÂNĂ ACUM CREDINŢA ÎN HRISTOS!

Sfantul Ioan din Kronstadt

Câte binefaceri nu mi-a adus până acum credinţa în Hristos! Nu le ştiu numărul şi nu voi vorbi despre fiecare în parte, ci numai despre una: de câte ori nu mi-a adus linişte, nu mi-a scos sufletul din tulburare, nu mi-a alungat patimile! De câte ori nu mi-a îndreptat pornirile strâmbe ale inimii, de câte or nu m-a curăţat de păcate, nu mi-a scăpat sufletul de moarte!

Sursa: 

Sfântul Ioan de Kronstadt 1829-1908

EXERSAREA RĂBDĂRII ÎN NECAZURI

Sfantul Nicodim Aghioritul

Dumnezeu a legat mântuirea oamenilor de răbdare. Cel care va răbda până la sfârșit, acela se va mântui (Matei 10, 22), spune Evanghelia. De aceea Dumnezeu îngăduie greutăți şi diferite încercări pentru ca oamenii să exerseze în răbdare.

Sursa: 

Sfântul Paisie Aghioritul 1924-1994

OSTENEALA TINEREȚII

Sfantul Efrem Sirul

Osteneala tinereții este odihna bătrâneții.

Sursa: 

Sfantul Isaac Sirul 640-700

COPIII MEI, SĂ VĂ PĂZIȚI COMOARA CURĂȚIEI NEPRIHĂNITĂ!

Precum un parfum puternic, chiar de este închis într-un vas, îmbălsămează cu mirosul său aerul și desfătează nu numai pe cei ce stau aproape de vas, dar chiar și pe cei de mai departe de el, tot astfel și mireasma curată a sufletelor feciorelnice, curgând afară prin simțuri, prin privire, prin glas și prin toate câte se pot simți, scoate la iveală virtutea lor ascunsă. Copiii mei, să vă păziți comoara curăției neprihănită, ca Domnul să vă iubească și să-Și gătească sălaș în sufletele voastre! Căci într-un vas de necinste, murdar și spart, mirul harului nu va suferi să stea...

Sursa: 

Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești 1434-1508

A FI CURAT CU INIMA

Suntem datori, așadar, să fim curați cu inima - curați nu doar de fapte, ci și de gânduri rele, mai ales de amărăciune și ținerea de minte a răului.

Sursa: 

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul 1906-1991

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente