Citatul zilei

FRICA ESTE CONSECINȚA MINCIUNII

Sfantul Nicodim Aghioritul

Frica este consecința minciunii.

Sursa: 

Sfântul Paisie Aghioritul 1924-1994

GĂSIȚI-VĂ FORȚA ÎN CITIREA SFINTEI SCRIPTURI

Ce ziceţi, dragii mei? Nu vă revine vouă citirea Sfintei Scripturi, pentru că sunteţi prea ocupaţi? Vă spun însă că voi aveţi mai multă nevoie decât călugării. De fapt, ei sunt feriţi chiar prin felul lor de viaţă de multe lovituri ale diavolului. Iar voi, dimpotrivă, sunteţi în luptă, sunteţi expuşi neîncetat la noi răni. Cauzele de nerăbdare, de gelozie, de nelinişte, de descurajare, de vanitate vă înconjoară mereu. Duşmanul vostru lucrează continuu noi săgeţi împotriva voastră. Pentru aceasta, voi aveţi nevoie să găsiţi forţa voastră în Sfânta Scriptură

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

EDUCAȚIA DATĂ CU FORȚA

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în suflete, pe când învățăturile primite în suflet cu plăcere și cu bucurie rămân de-a pururi.

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare 330-379

TOȚI AJUNG LA DUMNEZEU PRIN CONLUCRAREA MAICII DOMNULUI

Sfantul Teofan Zavoratul

Căci nimeni din cei care după Hristos au vieţuit potrivit lui Hristos şi au străbătut în chip diferit calea Evangheliei n-ar fi ajuns la scopul şi sfârşitul fericit căutat fără conlucrarea ei [Maicii Domnului], precum nici fără ajutorul Duhului. Căci de unde altundeva ar fi avut parte de acesta decât prin Cea care este izvorul apei pururea vii şi al harului, aşa cum nici de luminările soarelui nu s-ar putea face părtaş cineva decât de la discul soarelui?"

Sursa: 

Sfântul Teofan al Niceei 1300-1380

IUBITORUL DE ARGINȚI RÂDE DE EVANGHELII ȘI LE NESOCOTEȘTE

Iubitorul de arginti râde de Evanghelii și le nesocotește cu voia. Cel ce a dobândit dragoste va risipi banii. Dar cel ce spune că acestea două pot viețui împreună, se amăgește pe sine.

Sursa: 

Sfântul Ioan Scărarul 579-649

EUROPEINII ÎL GONESC PE HRISTOS AFARĂ DIN VIAȚA LOR

Sfantul Nicolae Velimirovici

Gadarinii l-au rugat pe Hristos să plece de la ei. Europenii nu l-au rugat, ci
l-au izgonit. Îl izgonesc prin tot ce le stă la îndemână: prin şcoli, prin presă, prin politică, prin filme, prin ghicituri ştiinţifice şi prin toată
trufia lor culturală; Îl izgonesc şi prin gânduri, prin cuvinte şi prin
fapte – fiecare în parte, în grup şi toţi laolaltă.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881-1956

E CU NEPUTINȚĂ SĂ DOBÂNDEȘTI VIRTUȚI FĂRĂ OSTENEALĂ

Sfantul Efrem Sirul

După cum e cu neputință să-ți cumperi pe bani, fără să te ostenești, știința de carte sau orice alt meșteșug, tot așa e cu neputință să dobândești deprinderea în virtute fără osârdie și fără zel.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

TOTDEAUNA PROPRIA TRÂNDĂVIE ADUCE PAGUBĂ OAMENILOR

Nu diavolul aduce pagubă oamenilor, ci totdeauna propria lor trândăvie doboară pe cei ce nu sunt cu luare aminte asupra lor.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

SFATURI PENTRU ÎNFRÂNAREA LIMBII

Sfantul Efrem Sirul

Astfel, este înfrânarea limbii: A nu vorbi cuvinte multe şi deşarte, a ţine limba şi a nu grăi de rău, a nu ocărî, a nu blestema, a nu vorbi cele ce nu se cuvin, a ţine limba şi a nu cleveti, a nu prihăni pe fratele, a nu descoperi taine, a nu cugeta cele ce nu sunt ale sale.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

RĂU ESTE DIAVOLUL, O MĂRTURISESC ȘI EU

Rău este diavolul, o mărturisesc şi eu; dar rău luişi, nu nouă, dacă priveghem.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente