Citatul zilei

DUMNEZEU ÎȚI VA TRANSMITE PÂNĂ LA URMĂ CEEA CE VREA SĂ-ȚI TRANSMITĂ

Sfantul Nicodim Aghioritul

Dacă o întâmplare este de la Dumnezeu și tu o treci cu vederea din precauție duhovnicească, atunci Bunul Dumnezeu va găsi o modaliate mai evidentă pentru a-ți vorbi.

Sursa: 

Sfântul Paisie Aghioritul 1924-1994

DOAR PRIN LUPTĂ SE CÂȘTIGĂ VIRTUȚI

Sfantul Ioan din Kronstadt

Să nu-ți fie frică de luptă, nu fugi de ea. Când nu se luptă, nu sunt nici virtuți; când nu ne sunt puse la încercare credința și dragostea, nu putem ști dacă avem credincioșie și iubire către Dumnezeu. Credința, nădejdea și dragostea noastră pot fi manifestate numai în situații de luptă, în condiții grele și apăsătoare, subiective sau obiective, la boală, la necaz, la lipsuri.

Sursa: 

Sfântul Ioan de Kronstadt 1829-1908

TIMPUL MÂNTURIRII ESTE PREZENTUL

Facem o mare greșeală pentru că dăm prezentul diavolului și viitorul lui Dumnezu.

Sursa: 

Sfântul Grigorie Teologul 329-390

DATORI SUNTEM NOI, ÎNTREAGA OMENIRE, SFINȚILOR PĂRINȚI IOACHIM ȘI ANA

O fericită însoțire Ioachime și Ana, datoare vă este toată zidirea pentru că prin voi S-a adus Ziditorului un dar mai ales decât toate darurile, Maică cinstită, singura vrednică de Ziditorul!

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676-749

ÎN TOATE ÎNCERCĂRILE ȘI NECAZURILE, CASA ESTE LIMANUL SUFLETULUI

Casa, oricât ar fi ea de modestă, de mică, pentru un membru iubitor al familiei tre­buie să fie locul cel mai drag de pe pamânt. Ea trebuie să fie plină de o asemenea dragoste, de o asemenea fericire, ca pe orice meleaguri ar um­bla apoi omul, oricâți ani ar trece, inima tot acasă îl va trage. În toate încercările și necazurile, casa este limanul sufletului.

Sursa: 

Sfânta Muceniță Alexandra Feodorovna 1872-1918

FECIORIA ȘI MILOSTENIA

Lumină este fecioria, iar milostenia untdelemn. După cum lumina candelei se stinge de nu are untdelemn, tot aşa se stinge şi fecioria de nu are milostenie.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

FIECARE DIN NOI ESTE PICTORUL PROPRIEI SALE VIEŢI

Fiecare din noi este pictorul propriei sale vieţi. Sufletul nostru este ca o pânză; virtuţile sunt culorile; Iisus Hristos este modelul pe care trebuie să-L pictăm.

Sursa: 

Sfântul Grigore de Nyssa 335-384

DRAGOSTEA DINTRE SOȚI

Sfantul Nicodim Aghioritul

Femeia este doamna casei, dar și o mare servitoare, iar bărbatul este stăpânul casei, dar și hamalul ei.

Sursa: 

Sfântul Paisie Aghioritul 1924-1994

COPIII MEI, SĂ VĂ PĂZIȚI COMOARA CURĂȚIEI NEPRIHĂNITĂ!

Precum un parfum puternic, chiar de este închis într-un vas, îmbălsămează cu mirosul său aerul și desfătează nu numai pe cei ce stau aproape de vas, dar chiar și pe cei de mai departe de el, tot astfel și mireasma curată a sufletelor feciorelnice, curgând afară prin simțuri, prin privire, prin glas și prin toate câte se pot simți, scoate la iveală virtutea lor ascunsă. Copiii mei, să vă păziți comoara curăției neprihănită, ca Domnul să vă iubească și să-Și gătească sălaș în sufletele voastre! Căci într-un vas de necinste, murdar și spart, mirul harului nu va suferi să stea...

Sursa: 

Sfântul Nifon, Mitropolitul Țării Românești 1434-1508

PRIN RĂBDARE SE UȘUREAZĂ SUFERINȚA

Sfantul Tihon din Zadonsk

Prin răbdare se ușurează suferința. Ia aminte la cei ce suferă îndelung de vreo boală: atât de mult s-au desprins cu acea boală prin răbdare încât parcă nici nu o mai simt; si, dimpotrivă, prin nerăbdare boala se înmulțește, cum ne dă de înțeles însăși viața noastră.

Sursa: 

Sfântul Ierarh Tihon de Zadonsk 1727-1783

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente