Citatul zilei

SĂ AVEM EVLAVIE FAȚĂ DE DUHOVNICUL NOSTRU

Întotdeauna trebuie să ne aducem aminte că duhovni­cul îşi săvârşeşte slujirea sa în Duhul Sfânt şi de aceea tre­buie să avem evlavie faţă de el.

Sursa: 

Sfântul Siluan Athonitul 1866-1938

UN OM CARE SE POCĂIEȘTE SIMTE ÎN INIMA LUI CHINURILE IADULUI

Sfantul Teofan Zavoratul

Un om care se pocăiește trăiește durerile unei femei care naște și, în simțurile inimii lui întâlnește, așa zicând, chinurile iadului.

Sursa: 

Sfantul Teofan Zăvorâtul 1815-1891

GÂNDURILE DE FRICĂ DESPRE NECAZURILE VIITOARE

Când te vor nelinişti gândurile de frică pentru necazurile viitoare, nu trebuie să intri în vorbă cu ele, ci să spui: „Fie voia Domnului!". Aceste cuvinte te vor linişti.

Sursa: 

Sfântul Varsanufie de la Optina 1845-1913

DESPRE POSTUL DUHOVNICESC

Sfantul Luca al Crimeei

Ce este postul duhovnicesc? Este înfrânarea de la tot ce ne vătămă, de la tot ce strică sufletul nostru, adică de la patimi, ce stau la temelia tuturor păcatelor noastre. Sfinţii Părinţi deosebeau opt patimi de căpetenie: lăcomia pântecelui, curvia, iubirea de argint, mânia, întristarea, deznădejdea, slava deşartă şi trufia.

Sursa: 

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877-1961

CEL ARE ȚINE CU ADEVĂRAT CUVÂNTUL LUI HRISTOS

Cel ce are cu adevărat cuvântul lui Iisus, acela poate să audă chiar tăcerea Lui, ca să fie desăvârșit, pentru ca să facă prin cele ce spune și să se cunoască prin cele ce tace.

Sursa: 

Sfântul Ignatie Teoforul 35-107

FAPTELE BUNE ÎȚI SCHIMBĂ CHIPUL

Sfantul Ioan din Kronstadt

E bine, cum nu se poate mai bine, să faci fapte bune. Omul bun este împăcat cu sine, este prietenul lui Dumnezeu, este şi altora plăcut. Cel ce face binele atrage fără să vrea asupra-i toate privirile. De ce? Fiindcă, atunci când simţi o mireasmă plăcută, te opreşti fără să vrei să o miroşi.

Pri­viţi înfăţişarea unui om care stăruie în fapte bune, chipul său. Cum arată la faţă? Ca şi un chip îngeresc.

Sursa: 

Sfântul Ioan de Kronstadt 1829-1908

IUBIREA DUMNEZEIASCĂ ÎN COMPARAȚIE CU IUBIREA OMENEASCĂ

Ce sunt iubirile omenești pe lângă iubirea dumnezeiască? Sufletul îndrăgostit de Hristos este pururi fericit și senin, orice i s-ar întâmpla, oricâte osteneli și jertfe l-ar costa dumnezeiasca lui dragoste.

Sursa: 

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul 1906-1991

EVITAȚI DESFRÂNAREA ȘI PE MAICA EI, BEȚIA!

Că trupul desfrânatei este gunoi nu-l întrebi pe nimeni altul decât pe tine, care te tăvălești prin mocirlă: Nu te rușinezi de tine, nu socotești că ești necurat după ce săvârșești păcatul? De aceea, rogu-vă, evitați desfrânarea și pe maica ei, beția!

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

SFÂNTA ÎMPĂRTĂȘANIE ALUNGĂ BOLILE ȘI OMOARĂ PATIMILE

Așa să te împărtășești din Euharistie: crezând că ea alungă nu numai moartea, ci bolile din noi; căci, ajungând în noi, Hristos adoarme legea sălbatică din mădularele trupului, aprinde evlavia față de Dumnezeu și omoară patimile.

Sursa: 

Sfântul Chiril al Alexandriei 378-444

CEI MAI BUNI MEDICI CHIRURGI

Sfantul Luca al Crimeei

Ca să se facă cineva chirurg trebuie să se fi născut chirurg. Și trebuie să se deosebească prin trei însușiri: să aibă ochi de vultur, inimă de leu și mâini de femeie.

Sursa: 

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877-1961

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente