Citatul zilei

PÂNZA DE PĂIANJEN

Sfantul Ioan din Kronstadt

Omule, care nu visezi decât această viață trecătoare și nu te gândești la viața veșnică și cerească, cugetă! Ce este această viață trecătoare? Trebuie mereu să o alimentezi cu combustibil (cu hrană), pentru ca flacăra vieții să continue să ardă, să nu scadă, pentru ca locuința noastră (trupul) să rămână caldă, iar viața mereu incertă a trupului nostru să-și refacă forțele, hrănindu-se cu substanța altor ființe vii, pe care le sacrificăm pentru a întreține viața noastră. ântr-adevăr, omule, ce derizorie pânză de păianjen este viața ta! âți trebuie, de două ori pe zi, să-ți hrănești trupul tău (adică ești obligat, de două ori pe zi, să mănânci și să bei), iar noaptea trebuie să-ți zăvorăști sufletul în trup, închizând simțurile trupului, cum închizi obloanele unei case, pentru ca sufletul să nu se răspândească în afară, ci să rămână înăuntru, dând căldură și viață. Ce pânză de păianjen este viața noastră și ce ușor este să o deșiri! Fii smerit și plin de venerație față de viața veșnică!

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 5

MÂINILE MELE

Sfantul Luca al Crimeei

Dumnezeu v-a vindecat cu mâinile mele. Acestuia să vă rugați întotdeauna.

Sursa: 

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877 - 1961

DISTANȚA INEXISTENTĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

După cum într-o convorbire aerul se află pretutindeni și umple totul, devine un fel de mijlocitor între cuvintele noastre și cele ale persoanei cu care vorbim și cuvintele ajung la urechile unuia sau ale celuilalt pe calea aerului, iar neexistând aerul, n-am putea vorbi și nici auzi, întocmai și în cele duhovnicești. Duhul Sfânt, care pretutindenea este și pe toate le împlinește, ne mijlocește comunicarea cu ființele fără de trup. Nu înțelegem bine cum anume suntem auziți de alții, de persoane aflate uneori la mare distanță, prin intermediul aerului, știm doar că suntem auziți; de asemenea nu înțelegem cum aud, prin Duhul Sfânt, îngerii și sfinții suspinele inimilor noastre, dar știm că le aud. Așa cum din răspunsurile celor cărora ne adresăm deducem că am fost auziți, și în cel de-al doilea caz deducem aceasta tot din răspunsuri. în primul caz vedem cu ochii noștri trupești fața celui cu care vorbim, în al doilea, chipul celui cu care vorbim se înfățișează ochilor inimii, o față nevăzută sau un duh nevăzut. Pentru ființele corporale distanța contează. Pentru omul sfânt ea este inexistentă.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 442.

DREAPTA SOCOTEALĂ

Mai mare decât toate virtuțile este dreapta socoteală, care e împarateasă și virtutea virtuților.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676 - 749

LUCRUL

Sfantul Nicolae Velimirovici

Caută să faci oamenilor lucrul pentru care, la început, poate te vor blestema, dar la urmă te vor binecuvânta; și niciodată lucrul pentru care la început te vor binecuvânta, iar la sfârșit te vor blestema.

Sursa: 

Sfântul Nicolae Velimirovici 1881 - 1956

VASUL OLARULUI

Să te lași în mâna Domnului, ca lutul în mâna olarului. Olarul, când vrea să facă o oală mai de preț, o dă de două-trei ori prin foc, o călește și o ciupește până se face după plăcerea lui.

Sursa: 

Părintele Paisie Olaru, Părintele Paisie duhovnicul, traducere de ediție îngrijită de Arhimandrit Ioanichie Bălan, Ed. Mi

TĂMÂIA

Sfantul Ioan din Kronstadt

Tămâia în biserică este un semn material al sfințeniei ființei lui Dumnezeu și a sfinților Lui, precum și un mod de a ne aduce aminte că și noi trebuie să viețuim în sfințenie. Sfințenia e o însușire veșnică a lui Dumnezeu și a sfinților Săi după harul și după darul Lui. Sfințenia trebuie să fie întotdeauna și o însușire a noastră iar duhoarea păcatului ce ne este proprie trebuie respinsă în tot chipul: prin pocăință, prin muncă, prin post, rugăciune, milostenie.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Liturghia: Cerul pe pământ, traducere de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 1996, p. 191.

CUVÂNTUL

Scris este că nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu orice cuvânt al lui Dumnezeu.

Sursa: 

Domnul nostru Iisus Hristos

RECUNOȘTINȚA

Omul smerit, privind pâinea de pe masă, haina de pe el și tot ce are, vede miile de mâini, valurile de sudoare, veghea și truda nenumăraților oameni...

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 109.

SCÂNDURA

Nu știm ce înseamnă în sine materia. Aparent așa, în forma pe care o vedem ai zice că-i lemn, carton, dar nu în sine. în sine nu a ajuns să cunoască nici știința cea mai avansată ce e materia. și asta e clar și trebuie reținut acest lucru: în sine noi nu știm ce înseamnă materia. Noi vedem aparențele numai, modul de a fi, în exterior. în epoca nucleară știm precis că această masă care ni se pare compactă, este așa în realitate? Când ea e compusă din atomi, din protoni, din neutroni, din fotoni, acestea sunt elementele din care-i compusă materia. Este sau nu? Păi atunci? Noi vedem aici scândura aceasta. știința a început să cunoască materia. La început numai de atomi se vorbea, în antichitate. Pe urmă s-a constatat că nici atomul nu-i atom. S-a constatat că în fiecare există protoni și neutroni.

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Convorbiri în amurg, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2006, p. 159.

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente