Citatul zilei

SOȚUL ESTE DATOR SOȚIEI SĂ O CĂLĂUZEASCĂ SPRE BINE

Femeia stă pe lângă stăpânul casei. Are şi ea putere asemănătoare cu cea a bărbatului. Bărbatul, însă, are ceva mai mult, un lucru izbăvitor pentru familie. A primit rangul de a fi cap al trupului, aşa cum este Hristos cap al Bisericii, nu numai de a o iubi şi îngriji pe femeie, dar şi s-o călăuzească spre bine, „ca s-o înfăţişeze…", zice, „sfântă şi fără de prihană" (Efeseni 5, 27). Şi dacă el se va îngriji ca femeia să dobândească sfinţenie şi neprihănire, toate celelalte vor veni de la sine. Dacă le cere pe cele dumnezeieşti, cele omeneşti vor urma foarte uşor, şi în casă vor domni ordinea, pacea, evlavia.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

OSPĂȚUL PREGĂTIT CELOR CE IES DIN APELE BOTEZULUI

Sfantul Efrem Sirul

Iubiților și frumoșilor, care ieșiți din apa [Botezului] așezați-vă la ospățul pe care vi l-a gătit Fiul Tatălui, Care a pus întru voi lumina Sa!

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

FĂ BINELE ȘI NU CĂUTA RĂSPLATĂ

Cel ce face binele și caută răsplată, nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sale.

Sursa: 

Sfântul Marcu Ascetul

CĂSĂTOREȘTE-TE DE TÂNĂR!

Căsătorește-te grabnic și vei fi primul care vei intra în Împărăția Cerurilor.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

ROAGĂ-TE PENTRU TOȚI

Dacă te vei ruga pentru toţi, toţi se vor ruga pentru tine, deci şi tu te afli în toate rugăciunile.

Sursa: 

Sfântul Ambrozie al Milanului 340-397

ASCULTAREA ESTE MAI MARE DECÂT POSTUL ȘI RUGĂCIUNEA

Nu contează ce fel de ascultare împlineşti, ci felul cum o împlineşti. Orice ascultare trebuie împlinită cu smerenie, răbdare şi rugăciune. Ascultarea este mai mare decât postul şi rugăciunea.

Sursa: 

Sfântul Varsanufie de la Optina 1845-1913

PĂCATUL ÎNTUNECĂ MINTEA OMULUI

Mintea vede toate, chiar și pe cele din Ceruri. Și nimic nu o întunecă fără numai păcatul. Prin urmare celui curat nimic nu-i este neînțeles, iar cuvântului său nimic nu-i este cu neputință de exprimat.

Sursa: 

Sfântul Antonie cel Mare 251-356

CÂT DE RELE SUNT PATIMILE SUFLETEȘTI

Betia, curvia, preacurvia, furtul și cele apropiate acestora, oricât sunt de urâte la arătare celor evlavioși și celor ce fug de ele, sau le pedepsesc, nu pricinuiesc atâta durere celor ce stăruiesc în ele fără să se îndrepte, în comparație cu patimile sufletești, care sunt cu mult mai rele și mai grele ca acelea și care duc la starea dracilor și la osânda veșnică rânduită acelora pe cei stăpâniți de ele.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676-749

SĂ FIM ASCULTĂTORI, EVLAVIOȘI ȘI LUCRĂTORI AI CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEU

Sfantul Ignatie Briancianinov

Fraţilor, să fim ascultători, evlavioşi şi lucrători ai Cuvântului lui Dumnezeu! Să arătăm supunere Tatălui Ceresc, Care din Sfânta Evanghelie a glăsuit către noi despre iubitul Său Cuvânt: Acesta este Fiul Meu Cel iubit, intru Carele am binevoit, pe Acesta să-L ascultaţi. Pe Acesta să-L ascultăm! Pe Acesta să-L ascultăm şi bunăvoirea Tatălui Ceresc va odihn asupra noastră în vecii vecilor.

Sursa: 

Sfantul Ignatie Briancianinov 1807-1867

L-AU AUZIT URECHILE, L-AU VĂZUT OCHII, L-AU PIPĂIT MÂINILE

Sfantul Efrem Sirul

Laudă Glasului Care S-a făcut trup și Cuvântului Celui Preaînalt Care S-a făcut carne. L-au auzit urechile, L-au văzut ochii, L-au pipăit mâinile și L-a mâncat gura.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente