Citatul zilei

ADEVĂRUL DESPRE SĂRĂCIE ȘI BOGĂȚIE

Dacă este să spunem adevărul, nu e bogat cel ce are multe, ci cel ce n-are trebuinţă de multe, nici nu este sărac cel ce n-are nici o agonisită, ci cel care pofteşte multe - după acest dreptar trebuie socotite totdeauna sărăcia şi bogăţia. De vei vedea, dar, pe cineva poftind multe, să îl socoţi mai sărac decât toţi, chiar dacă ar avea toate lucrurile din lume. De vei vedea pe cineva care nu are trebuinţă de multe, să crezi că este mai bogat decât oricine.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

TEAMA DE MOARTE

Se tem de moarte doar cei care nu cred în Înviere.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

BUN ESTE OMUL CARE CUNOAȘTE PE DUMNEZEU

Celui ce nu știe să deosebească binele de rău, nu-i este îngăduit de-a judeca pe cei buni sau pe cei răi. Căci bun este omul care cunoaște pe Dumnezeu.

Sursa: 

Sfântul Antonie cel Mare 251-356

PÂNTECUL ÎMBUIBAT NAȘTE SEMINȚELE DESFRÂULUI

Cantitatea mâncării tocește ascuțimea minții și, îngreunând și duhul odată cu trupul, ațâță focul primejdios al patimilor. Un pântec îmbuibat cu tot felul de alimente naște semințele desfrâului și mintea înăbușită de greutatea mâncărurilor nu mai poate păstra cârma dreptei chibzuințe.

Sursa: 

Sfântul Ioan Casian 360-435

MAICA DOMNULUI A FOST FECIOARĂ NU DOAR CU TRUPUL CI ȘI CU MINTEA

Aşadar deci fecioria ne propune ca model al ei, viaţa Mariei, în care ca într-o oglindă fecioria îşi priveşte frumuseţea ei şi virtuţile exemplare. Maria a fost fecioară nu doar cu trupul ci şi cu mintea, printr-o dragoste sinceră unde nu este loc nici pentru făţărnicie nici pentru falsitate... Smerită la inimă, atentă, tăcută, iubitoare de citire a Sfintelor Scripturi nu îşi punea nădejdea în bogăţiile trecătoare ci în rugăciunile săracilor. Nu ieşea afară decât pentru a merge la templu şi atunci însoţită de părinţi sau cunoscuţi.

Sursa: 

Sfântul Ambrozie al Milanului 340-397

NECTARUL VIEȚILOR SFINȚILOR

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Ascultarea poveștilor lumești să fie pentru tine ca o gustare amară, iar poveștile sfinților ca un fagure de miere.

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare 330-379

TAIE PĂCATUL DE LA PRIMA LUI APARIȚIE

Sfantul Efrem Sirul

Orice patimă e mai ușor s-o învingi de la prima ei apariție, decât atunci când ea se va împuternici, se va transforma în deprindere și te va stăpâni ca o a doua natură.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

CE ADÂNCĂ TREBUIE SĂ FIE INIMA PREOTULUI

Sfantul Ioan din Kronstadt

„Ce sfântă lărgime, adâncime şi înălţime a inimii trebuie să aibă preotul săvârşind Liturghia! Inima lui trebuie să încapă tot universul, chiar şi tot cerul, toate cele mai dedesubt!"

Sursa: 

Sfântul Ioan de Kronstadt 1829-1908

MAICA DOMNULUI INSPIRĂ PREDICILE ȘI SCRIERILE PREOȚILOR ȘI TEOLOGILOR

Sfantul Teofan Zavoratul

Procuratoare generoasă a cuvântului nostru ni se va face însăși Mama Cuvântului, drept pentru care, punând în mâna Ei cârmele Cuvântului și făcând din Ea pilotul acestei plutiri, am îndrăznit cu înflăcărare să ne avântăm în oceanul harurilor ei, care fiind unul cu adevărat nemărginit, e de nestrăbătut chiar și pentru îngeri.

Sursa: 

Sfântul Teofan al Niceei 1300-1380

SFINȚENIA ȘI CURAJUL

Unde este sfințenie, acolo este și curaj.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente