Citatul zilei

DOMNUL PLĂSMUIEȘTE PE PRUNCI ÎN PÂNTECELE MAMEI

Sfantul Efrem Sirul

Fătul Fiului se plămădea în pântec, și El însuși plăsmuia pruncii în pântecele maicii lor.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

FECIORIA ȘI MILOSTENIA

Lumină este fecioria, iar milostenia untdelemn. După cum lumina candelei se stinge de nu are untdelemn, tot aşa se stinge şi fecioria de nu are milostenie.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

BIRUIREA PATIMILOR

Lăcomia pântecelui e stinsă prin înfrânare; curvia, prin dorul dumnezeesc și prin dorința bunurilor viitoare; iubirea de argint, prin compătimirea celor săraci; mânia, prin dragostea față de toți și prin bunătate; întristarea lumească, prin bucuria duhovnicească; trândăvia, prin răbdare, străruință și mulțumire către Dumnezeu; slava deșartă, prin lucrearea ascunsă a poruncilor și prin rugăciunea neîncetată întru zdrobirea inimii; mândria, prin aceea că nu judecăm și nu disprețuim pe nimeni, cum a făcut fariseul, ci ne socotim pe noi ca pe cei mai de pe urmă dintre toți.

Sursa: 

Sfântul Ioan Damaschin 676-749

BOGĂȚIA CEREASCĂ SE ÎNMULȚEȘTE LA CEL CE O ÎMPARTE

Sfantul Cuvios Serfim de Sarov

Bogăţia pământească împărţită se împuţinează. Bogăţia cerească a harului se înmulţeşte la cel ce o împarte.

Sursa: 

Sfântul Serafim de Sarov 1759-1833

SMERENIA ESTE TEMELIA ADEVĂRULUI

Întâia temelie pentru ca omul să desluşească şi să deosebească adevărul este smerenia.

Sursa: 

Sfântul Porfirie Kafsokalivitul 1906-1991

ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU ESTE BUNĂTATE ȘI ÎNȚELEPCIUNE

Împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe acestea, viețuiește în ceruri.

Sursa: 

Sfantul Talasie Libianul

RUGĂCIUNEA ESTE LUMINĂ PENTRU SUFLET

Rugăciunea este soarele ochilor nematerialnici ai sufletului. După cum soarele este lumină pentru trup, rugăciunea este lumină pentru suflet.

Sursa: 

Sfantul Ierarh Nectarie din Eghina 1846-1920

CRĂCIUNUL - ZIUA IERTĂRII

Sfantul Efrem Sirul

În această zi a iertării, nimeni să nu-şi răzbune vreo greşeală! În această zi a bucuriei să nu împărţim dureri! În a ceastă zi blândă să nu fim aspri! În această zi liniştită să nu fim arţăgoşi!

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

CUNOAȘTEREA SFINTEI SCRIPTURI

Sfantul Efrem Sirul

A nu ști Scriptura e un neajuns pentru om, dar cel ce o cunoaște și o neglijează are un îndoit neajuns.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

AJUTĂ PE APROAPELE TĂU!

Sfantul Luca al Crimeei

Dacă nu poți să faci pentru oameni un bine mare, străduiește-te să faci măcar unul mic.

Sursa: 

Sfântul Ierarh Luca al Crimeei 1877-1961

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente