Citatul zilei

ÎNVĂȚĂTURILE DATE CU FORȚA

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Învățăturile date cu forța nu pot dăinui în suflete, pe când învățăturile primite în suflet cu plăcere și cu bucurie rămîn de-a pururi.

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare 330 - 379

CARTEA

Gândurile scriitorilor, ca toate gândurile mari, ca toate paginile serioase ale cărților bune, sunt crâmpeie rupte din sufletul celui ce le-a creat și de aceea aceste gânduri se citesc cu sfială și nu în fugă, ca o reclamă ieftină și banală. în vechime, orice carte era considerată sacră, chiar dacă nu avea nimic religios în ea și era citită și ascultată cu un fior de sfințenie. O carte este o ființă vie. Când pun mâna pe Sfânta Scriptură, e un contact direct cu Dumnezeu, cu Moise, cu Proorocii, cu Apostolii...

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 16.

MAMA ȘI COPILUL

O mamă bună își crește copilul în cântec sfânt și rugăciune. Acestea sunt primele daruri pe care o mamă, o femeie creștină, le poate face copilului ei. Cântecul de leagăn și rugăciunea, murmurate ușor, liniștesc și dezvoltă în firea noului născut sentimente nobile și curate. Mama și copilul sunt două ființe care nu pot fi despărțite. Cine nu cinstește pe mamă întristează și rănește adânc pe fiul mamei. Cine iubește pe fiu aduce cea mai mare bucurie mamei. Așa este în viața noastră a tuturor. Așa este și în viața cea dumnezeiască, în viața cea cerească.

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 68-69

CÂMPUL ÎNFLORIT

Sfantul Luca al Crimeei

Seara, pe un câmp înflorit, mulțime de floricele se întorc către soare, de parcă i-ar înălța lui Dumnezeu o rugăciune de seară, iar după asfințit adorm adânc, pentru ca dimineața, îndreptându-se spre răsărit, să întâmpine iar soarele cu rugăciunea de dimineață, plină de bucurie. Mireasma florilor este ofrandă adusă lui Dumnezeu. Florile sunt cădelnițe. Nuferii se deschid larg sub cerul senin, se îndulcesc de lumină și aer, își adună petalele și se cufundă în apă atunci când se înnoptează.

Sursa: 

Sfântul Luca al Crimeei, Puterea inimii, traducere de Evdochia șavga, Ed. Sophia, București, 2010, p. 74-75.

A NE ÎMPĂRTĂȘI ÎN FIECARE ZI

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Bun și folositor lucru este a ne împărtăși în fiecare zi cu Sfântul Trup și Sânge al lui Hristos, întrucât El ânsuși spune: 'Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică'. Căci cine se îndoiește de faptul că a te împărtăși încontinuu de viață nu e nimic altceva decât a fi de mai multe ori viu?

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare 330 - 379

CRUCEA

Crucea s-a făcut pom Sfânt, dătător de răcorire și dulceață sufletului omenesc, hrisov veșnic, scris și pecetluit cu sângele Fiului lui Dumnezeu, prin care fiii lui Adam s-au făcut iarăși cetățeni ai Raiului.

Sursa: 

Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 31.

BELȘUGUL CASEI

Sfantul Teofan Zavoratul

Casa celui ce s-a lenevit în vremea secerișului nu va avea parte de îmbelșugare, și cine este nepăsător acum va rămâne lipsit de mângâierea drepților când va veni ceasul răsplătirii.

Sursa: 

Sfântul Teofan Zăvorâtul, Psaltire sau cugetări evlavioase și rugăciuni, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia

COPIII ȘI MUZICA CLASICĂ

Sfantul Serafim Rose

Copilul care, încă din primii săi ani de viață, a ascultat muzică clasică de bună calitate și și-a văzut sufletul sporit de ea, nu va mai fi atât de ispitit de ritmurile crude și de mesajul muzicii rock sau al altor forme contemporane de pseudo-muzică, pe cât sunt copiii crescuți fără o educație muzicală. O astfel de educație muzicală, așa cum au spus unii dintre Stareții de la Optina, subțiază sufletul și îl pregătește pentru primirea întipăririlor duhovnicești.

Sursa: 

Părintele Serafim Rose, Cântul inimii – puterea cuvântului și a muzicii (PSR), traducere de Laura Mărcean & Olga Ber

RĂSCRUCE

Când suntem la o răscruce în viață, să facem două lucruri: să ne rugăm și să întrebăm. Eu mai degrabă mă rătăcesc în orașe decât în pădure!

Sursa: 

Părintele Paisie Olaru, Părintele Paisie duhovnicul, traducere de ediție îngrijită de Arhimandrit Ioanichie Bălan, Ed. Mi

AVEREA STRĂINĂ

Sfantul Tihon din Zadonsk

Vezi că un om ce are o avere străină, pe care-o ține la el, nu se mândrește cu aceasta, nu se numește bogat pe sine și nu se laudă cu ea. Asemenea se cuvine să facem și noi cu darurile Domnului pe care le avem: să nu le socotim ca fiind ale noastre, ci ca și cum ar fi străine; să nu ne preamărim prin ele, ci să ne slujim de ele spre slava lui Dumnezeu și spre folosul nostru și al aproapelui, căci toate de la El ne vin și tocmai pentru aceasta ne sunt încredințate. Să ne fie bogăția, mintea, înțelepciunea și toate celelalte daruri spre ajutorare nouă și aproapelui și nu spre măgulirea noastră, ci spre slava și lauda Unuia Aceluia de la Care purced acestea, căci așa cum El din mila Sa ni le-a dat nouă, asemenea poate și să le ia de la noi, de vreme ce sunt ale Lui. Abia atunci vom cunoaște cu adevărat cât suntem de săraci, milogi, schilozi, goi și neavând nimic al nostru, afară numai de păcat.

Sursa: 

Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente