Citatul zilei

FERICIT BĂRBATUL CARE ASCULTĂ DE DOMNUL

Fericit bărbatul, care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut;
Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. Şi va fi ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor, care rodul său va da la vremea sa şi frunza lui nu va cădea şi toate câte va face vor spori.

Sursa: 

Sfântul Prooroc David 1040-970

CRĂCIUNUL - ZIUA MILOSTENIEI

Sfantul Efrem Sirul

În această zi în care Domnul a venit la robii Săi, să se plece şi stăpânii în iubire spre robii lor! În această zi în care Cel Bogat a sărăcit pentru noi, să-l lase şi bogatul pe cel sărac să ia parte la masa lui! În această zi ni s-a arătat un dar pe care nu l-am cerut. Să dăm, aşadar milostenie celor ce ne-o cer cu glas mare!

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

FEMEILE CU GÂND DESFRÂNAT ȘI BĂRBAȚII CU SUFLETE SLABE

Sfantul Ierarh Vasile cel Mare

Precum viscolele şi furtunile îneacă corăbiile cele pu­trede, aşa aşezările cele rele ale muierilor pe sufletele cele slabe ale bărbaţilor.

Sursa: 

Sfântul Vasile cel Mare 330-379

ȘI GLUMIND POȚI SĂ-ȚI RĂNEȘTI APROAPELE

Sfantul Efrem Sirul

Chiar dacă spui ceva rău numai în glumă despre aproapele, nu cu o reală inteție de a-i face rău prin aceasta, poți să-i vatămi puternic cinstea.

Sursa: 

Sfântul Efrem Sirul 306-373

BISERICA ESTE SPITAL AL SUFLETULUI

Biserica este o farmacie duhovnicească, unde fiecare găsește leac pentru sine împotriva săgetărilor păcătoase.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

ASCULTĂ MUZICA CARE ÎȚI ADUCE ÎN SUFLET O STARE DE LINIȘTE

Sfantul Ioan din Kronstadt

Nu te lăsa vrăjit de armonia sunetelor scoase de instrumente şi de voci omeneşti, ci caută să descoperi efectul acestora asupra sufletului sau, cu alte cuvinte, care este spiritul lor. Dacă acea muzică îţi aduce în suflet o stare de linişte, de înţelepciune, de sfinţenie, ascult-o, nutreşte-ţi sufletul cu ea. Iar dacă prin ea îţi pătrund în suflet patimi, nu o mai asculta, ţine-te deoparte de trupul şi de spiritul acelei muzici.

Sursa: 

Sfântul Ioan de Kronstadt 1829-1908

PUTEREA RUGĂCIUNII NU STĂ ÎN CUVINTE

Sfantul Teofan Zavoratul

Puterea rugăciunii nu stă deloc în cuvinte. Astăzi oamenii nu ştiu cum să se raporteze la rugăciunea lui Iisus. Câte vorbe de duh au născocit! Iar de esenţa lucrării uită cu totul. De aici reiese că unii se opresc numai la cuvinte şi spun: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă, dar fără să simtă sau să se gândească la ceea ce spun. Eu spun că ei nu se roagă, ci şoptesc sau şuşotesc.

Sursa: 

Sfantul Teofan Zăvorâtul 1815-1891

CĂSĂTOREȘTE-TE DE TÂNĂR!

Căsătorește-te grabnic și vei fi primul care vei intra în Împărăția Cerurilor.

Sursa: 

Sfântul Ioan Gură de Aur 347-407

CLEVETIREA ȘI URA APROAPELUI

Ura față de aproapele este moartea sufletului. Iar aceasta o are și o face sufletul bârfitorului.

Sursa: 

Sfantul Talasie Libianul

OCHII PLINI DE LUMINĂ

Sfantul Ioan din Kronstadt

Tu contempli icoana Mântuitorului și vezi că El te privește cu ochii plini de lumină. Această privire este imaginea privirii pe care el o revarsă în chip real asupra ta, cu ochii Săi mai strălucitori decât soarele. El, Care vede fiecăruia gândurile, aude îngrijorările și suspinurile inimii tale. Icoana este o imagine; ea reprezintă prin trăsături și simboluri ceea ce nu poate fi reprezentat, nu poate fi simbolizat, ceea ce nu poate fi înțeles decât numai prin credință. Crede, prin urmare, că Domnul veghează tot timpul asupra ta, că El vede pe fiecare cu gândurile sale, cu suferințele sale, cu dorințele sale, în toate împrejurările, ca în palma unei mâini. "Iată, te-am însemnat în palmele Mele; zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei" (Isaia 49, 16). Câtă mângâiere, câtă promisiune de viață în aceste cuvinte ale lui Dumnezeu cel Atotputernic și grabnic spre ajutor! Prin urmare, roagă-te în fața icoanei Mântuitorului ca și cum te-ai găsi în fața Lui. Prietenul oamenilor este prezent în ea prin harul Său, ochii pictați pe icoane te privesc într-adevăr: "Ochii Domnului sunt pretutindeni" (Pilde 15, 3); urechile reprezentate pe icoane te ascultă cu adevărat. Amintește-ți că acești ochi sunt ochii lui Dumnezeu și aceste urechi sunt urechile lui Dumnezeu pretutindeni prezent.

Sursa: 

Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 3

Pagini

Subscribe to Citatul zilei

Comentarii recente