Adormirea Maicii Domnului: Page 22din22

PrintPrint
Adormirea Maicii Domnului

Sfîntul Dionisie Areopagitul, iar Dionisie s-a întors la Hristos în Atena de Sfîntul Apostol Pavel, în anul 52 de la întruparea Cuvîntului lui, dupã adevãrata urmare a celor vrednici de credinþã scriitori de istorii ºi de ani.
Deci, dacã Preacurata Fecioarã s-a mutat, dupã Ipolit, în anul 43 de la întruparea lui Hristos, dupã Evod în anul 44, sau dupã Eusebiu ºi sinaxarele lunilor în anul 48, apoi cum putea sã fie Sfîntul Dionisie la adormirea ei cea mai de pe urmã în anul 52, cînd el s-a întors spre Hristos. Deci, Preacurata Fecioarã s-a
130
mutat mai tîrziu, dupã întoarcerea lui Dionisie. Acest sfînt a fost la adormirea ei cu ceilalþi Sfinþi Apostoli ºi bãrbaþi apostoleºti. Mai mult, nu se cuvine a ispiti ºi-a iscodi tainele acelea, pentru care Dumnezeu n-a voit sã le arate tuturor.

Comentarii recente