Sfantul Cosma, Episcopul Calcedonului

PrintPrint

Sfîntul Cozma Arhiereul şi Mărturisitorul lui Hristos, a fost din cetatea lui Constantin. Din copilărie iubind pe Hristos, a lăsat lumea aceasta deşartă şi s-a tuns în chipul monahicesc. Apoi, curăţindu-se cu postirea şi cu celelalte fapte bune s-a făcut locaş al Sfîntului Duh şi a fost pus episcop în Calcedon, în vremea răucredincioşilor luptători de icoane, cînd multe nevoinţe a arătat, ajutînd dreptei credinţe. Fiind silit de împăraţii eretici, ca să se lepede de închinarea sfintelor icoane, nu i-a ascultat. Pentru aceea a suferit izgonire şi a răbdat multe ispite. Şi iarăşi fiind chemat, silindu-l să se unească cu eresul acelora, n-a vrut să-i asculte. Deci, în supărări fără de număr a fost aruncat şi împreună cu Cuviosul Aventie se nevoia. Ispitit şi chinuit de cei răucredincioşi şi ticăloşi luptători de icoane, s-a săvîrşit şi s-a dus către Domnul.

Comentarii recente