Duminica Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca - 5 a Postului Mare: Page 3din3

PrintPrint

dar când se strânge sau se apasă prin vreo nenorocire, atunci transmite la înălțime o rugăciune curată și bine răsunătoare.

Și ca să știi că rugăciunea care se săvârșește în nevoie mai întâi decât toată ascultarea, ascultă pe profetul ce zice: „În necazul meu am chemat pe Domnul și m-a auzit” (Ps. 119.1). Rugăciunea totodată ușurează sufletul cel necăjit. Căci dacă cel necăjit capătă oarecare alinare când el poate povesti altor oameni nenorocirea lui și a o descrie, fiindcă prin această grăire el depărtează oarecum patimile, apoi nu oare cu atât mai vârtos vei afla mare mângâiere și alinare, când vei spune Domnului, patimile sufletului tău?

Unui om adeseori îi este împovărător cel ce se jeluiește de suferințele sale și voiește a plânge pe sânul său; se ferește de el și îl împinge la sine; la Dumnezeu nu e asa. El lasă pe oricine, ba încă îl atrage; și cu cât mai îndelungat îi vei povesti suferințele tale, cu atât mai mult te iubește și se pleacă la rugăciunea ta. Aceasta ne-o spune însuși Hristos, când zice: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni” (Mt.11, 28).

Așadar El ne cheamă la Sine, pentru aceea nu ne lasă neascultați; ne atrage la Sine nu ne respinge; și de am avea asupra noastră intunerice de păcate, cu atât mai grabnic să alergăm spre Dânsul; că El a venit nu ca să-i cheme pe cei drepți, ci pe cei păcătoși (Matei 9,13).

Numai noi înșine să ne predăm Lui, numai noi să alergăm la Dânsul și să nu ne mai lăsăm de El și ne vom încredința cât de adevărat este graiul: că nimic în lume nu ne poate în adevăr tulbura, când noi nu rugăm cu râvnă și cu sinceritate.

Să se întâmple orice, totul se va îndepărta ușor prin rugăciune. Și ce este de mirat că rugăciunea poate îndepărta necazurile omenești, când ea așa de ușor stârpește și dezrădăcinează păcatul?

Deci pentru ca noi să petrecem cu norocire viața aceasta de față, totodată să ne eliberăm de păcatele noastre și să putem oricând cu bucurie a ne înfățișa la scaunul Judecății lui Hristos, de-a pururea să ne gătim nouă pentru acest scop locul cel mântuitor al rugăciunii amestecându-l cu lacrimi, cu râvna, cu îndelungă răbdare.

Atunci noi vom dobândi o îndestulare statornică și îndulcirea de bunătățile cele cerești, de care fie ca noi toți să ne împărtășim, prin harul și iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, se cuvine laudă în vecii vecilor! Amin.

Alte cuvinte de folos puteti citi de la Sfantul Luca al Crimeei, de aici (pagina 77):

Sfantul Luca al Crimeei - La portile Postului Mare. Predici la Triod

Coperta: 

Postati un comentariu cu ideea cartii pentru a-i ajuta pe ceilalti

Comentarii recente