CHEMAREA LA VIAŢĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Eşti lacom, nesăţios, zgârcit? Gândeşte-te: cine ţi-a dat viaţă? Banii? Sau pâinea? Nu Dumnezeu? Nu oare cuvântul Său te-a trezit la viaţă pe tine şi toate făpturile? Nu Fiul lui Dumnezeu „ţine toate cu cuvântul puterii Sale” (Evrei 1, 3)? Oare, te menţii în viaţă numai cu bani, cu pâine, cu apă şi cu vin? Nu cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu va trăi omul (cf. Matei 4, 4)? Banii şi pâinea nu sunt oare praf şi pulbere? Oare nu pâinea este cel din urmă lucru de care avem nevoie pentru a ne menţine în viaţă? Totul a fost creat şi se ţine prin cuvânt. Din Cuvânt izvorăşte viaţa. Prin El se menţine.   
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, Bucureşti, 2005, p. 310.

Comentarii recente