Duminica Hananeencei - 17 după Cincizecime: Page 5din5

PrintPrint

Uneori Hristos merge El la bolnavi; alteori stă şi aşteaptă pe bolnavi şi lasă ca şchiopii să se urce pe munte. Acum bolnavii nu se mai ating de hainele Lui; îşi făcuseră o idee mai mare despre El şi de aceea se aruncau la picioarele Lui. Bolnavii îşi arată în două chipuri credinţa: şi prin aceea că se urcă în munte, cu toate că sunt schiopi, şi prin aceea că nu mai au nevoie de altceva decât numai să se arunce la picioarele Lui. Şi era minune mare şi nemaiîntâlnită să vezi pe cei purtaţi pe tărgi umblând pe picioarele lor şi pe cei orbi că nu mai au nevoie de călăuze! Pe toţi i-a uimit şi mulţimea celor vindecaţi şi uşurinţa vindecării.

Ai văzut că pe fiica cananeencii a vindecat-o cu atâta zăbavă, pe când pe aceştia îndată? Nu pentru că aceştia erau mai buni decât cananeanca, ci pentru că femeia aceea era mai credincioasă decât aceştia. Pe femeie o amână, zăboveşte, că să scoată la lumină tăria credinţei ei; pe aceştia însă îi vindecă îndată, că să închidă gura necredincioşilor iudei şi că să le curme orice cuvânt de apărare.
Cu cât cineva primeşte mai multe binefaceri, cu atât merită mai mult pedepsit dacă se poartă cu nerecunoştinţă, că nu s-a făcut mai bun, deşi a fost cinstit .

De aceea şi bogaţii, pentru că sunt răi sunt pedepsiţi mai mult decât cei săraci, pentru că sunt mai răi, că n-au ajuns blânzi şi miloşi, deşi au avut totul din belşug. Să nu-mi spui că bogaţii au făcut milostenie! Nu vor scăpa de pedeapsă dacă nu vor face milostenie pe măsura avuţiei lor.

(Din Omilii la Matei ale Sfantul Ioan Gura de Aur , PSB 23, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1994).

Comentarii recente