CUNUNA DE SPINI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
De la via pe care a sădit-o, Domnul aștepta ciorchini dulci, iar ea, via, s-a preschimbat în spini. Cununa de spini de pe capul Mântuitorului însemnează spinii păcatelor de care s-a umplut omenirea.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Spicul viu – gânduri despre calea mântuitoare, traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas,

Comentarii recente