CA PROPRIA UMBRĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Domnul este pretutindeni și în toate, ne poartă și ne ocrotește, de aceea Îl și numim Atotțiitorul. Ar trebui, deci, să nu mă îngrijesc de nimic. Atotputernicul Dumnezeu ne-a chemat pe toți la viață din nimicnicie și fiindcă, prin noi înșine, fără Dumnezeu, nu putem face nimic, nu ne putem crea sau menține viața. Dumnezeu este totul pentru noi. Viața și puterea noastră, lumina și aerul, mâncarea și băutura duhovnicească, îmbrăcămintea, totul. El a creat, ne-a dat și ne dă și cele necesare vieții noastre materiale: lumina, aerul, căldura, mâncarea, băutura, îmbrăcămintea, locuința. Fericiți sunt cei săraci cu duhul care și-au recunoscut nimicnicia, recunoscând totodată atotputernicia și atotdărnicia lui Dumnezeu; fericiți, fiindcă nu se îngrijesc de nimic din cele ale vieții acesteia; fericiți cei curați cu inima, fericiți cei ce se predau Domnului întru totul. "Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Dumnezeu să o dăm". Fii însă mereu cu Dumnezeu și ți se va da totul: "Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu (în voi înșivă și în alții) și toate acestea se vor adăuga vouă" (Matei 6, 33). Fie ca în inimile voastre să se afle numai Dumnezeu, rămâneți nedespărțiți de El mereu și toate cele ale vieții vi se vor adăuga vouă. Dar nu vă legați inima de nimic dintre acestea. Fiindcă partea voastră este Dumnezeu, Dumnezeul inimii voastre. Dumnezeu este bogăția cea neîmpuținată, izvorul cel nesecat; unde este Dumnezeu, acolo este tot binele. Pe cei ce Îl iubesc pe Dumnezeu, binele îi urmărește ca propria lor umbră.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 378.

Comentarii recente