Pastorală la Nașterea Domnului - 2018

Pastorală la Nașterea Domnului Iisus Hristos

Iubitului nostru cler, cinului monahal și tuturor iubitorilor de Hristos creștini,

Iubiți credincioși,

Mai înainte de crearea cerului, mai înainte de a crea pământul și toate cele din cer și de pe pământ, Dumnezeu a gândit și a hotărât să se nască Hristos din Sfânta Fecioară. Pentru asta se spune: "taina cea din veac ascunsă, era taina dumnezeiască, care la vremea potrivită a fost descoperită proorocilor. A fost descoperită și neamurilor, prin sibile, care erau preotesele zeilor și prin Valaam vrăjitorul, care a spus: „Va ieși o Stea din lacov și se va arăta un Domn în Israel, care va zdrobi pe toți domnii Moabului”.

Pentru asta, astrologii și magii răsăritului urmăreau stelele cerului, ca să vadă când va apărea steaua, care a fost prezisă de strămoșul lor cu 1500 de ani înaintea nașterii Mântuitorului.

Iar când a apărut steaua, magii de la răsărit au plecat, urmărind traseul ei, până la Ierusalim, unde s-a ascuns. Aceasta a fost o rânduială dumnezeiască, ca magii să se ducă la împăratul Irod și să întrebe unde este Împăratul care S-a născut de curând, „că am venit să ne închinăm Lui”.

Atunci Irod a adunat arhierei și preoți din Ierusalim și i-a întrebat unde trebuie să se nască Hristos.

Iar ei i-au spus că trebuie să se nască în Betleem, după cum spune proorocul: „Și tu Betleemul ludeii cu nimic nu ești mai mic între domnii Iudei, că din tine va ieși Povățuitorul, care va paște pe norodul meu Israel.

Iată cum Dumnezeu a făcut cunoscută nașterea Fiului Său din primele zile celor care-L așteptau, ca nimeni să aibă curajul să-L tăgăduiască! Irod a iscodit, cu vicleșug, în ascuns, pe magi, sub pretextul că și el vrea să se închine Pruncului, dar scopul lui era să Îl ucidă. Magii ieșind din Ierusalim, iarăși li s-a arătat steaua, care era sfântul Arhanghel Gavriil, și i-a povățuit până la peștera unde era Dumnezeiescul Prunc.

Acolo, I s-au închinat cu dragoste, aducându-I daruri: aur, smirnă și tămâie. Tot atunci, îngerii s-au arătat păstorilor, care privegheau, păzindu-și turmele, vestindu-le nașterea Mântuitorului.

Dumnezeu a rânduit ca oamenii simpli, curați și fără vicleșug să aibă parte de această veste minunată, de nașterea Păstorului celui Mare. Fiul lui Dumnezeu Și-a ales oameni simpli și fără răutate, începând de la naștere.

Iubiți fii duhovnicești,

Primii apostoli ai Mântuitorului au fost magii și păstorii, mai pe urmă pescarii, care erau tot oameni simpli și fără vicleșug, după cum a spus Domnul despre Natanail: „Iată israelitean întru care nu este vicleșug”.

Dumnezeu nu a ales oameni bogați, nici înțelepți, ci a ales oameni săraci și simpli, care să-l fie martori la toate minunile și faptele Sale, ca să nu creadă cineva că prin bogăția bogaților sau prin înțelepciunea înțelepților au crezut oamenii în Iisus Hristos.

Pruncii din Betleem și din toate hotarele lui, au propovăduit pe Hristos prin sângele lor. Sfinții Apostoli, care erau pescari, adică oameni simpli, au biruit înțelepciunea celor înțelepți și au propovăduit pe Hristos în întreaga lume, făcând semne și minuni.

O minune mai mare decât toate minunile cele de demult!

Hristos a luat firea noastră omenească și a urcat cu ea pe Tronul Dumnezeirii. Pentru aceasta, suntem datori veșnic să îi mulțumim mai ales cu faptele, precum au făcut toți sfinții și au intrat întru Slava Lui.

Cu cele spuse mai sus, mă adresez și fiilor noștri duhovnicești care sunt în afara țării noastre și îi rog să nu uite de Sfânta și Dreapta credință ortodoxă și de frumusețea tradițiilor românești.

Nașterea Domnului a adus atunci bucurie întregii lumi. Aceeași bucurie să o aducă și acum, în fiecare familie și în casele dumneavoastră.


La mulți și fericiți ani!

Cu arhierești binecuvântări,
† Arhiepiscop și Mitropolit Vlasie

Comentarii recente