SLUJIREA FIRII

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că întreaga zidire tuturor în aceeași măsură le slujește. Soarele, luna și stelele pe toți în același chip îi luminează; văzduhul tuturor deopotrivă le păstrează viața, pământul pe toți la fel îi ține și îi hrănește; apa tuturor la fel le astâmpără setea - tuturor, zic, în aceeași măsură, adică bogatului și săracului, celui vestit și celui neștiut, stăpânului și robului. Din aceasta învățăm că toate bunurile noastre, pe care Dumnezeu ni le-a dat, de asemenea trebuie să ne fie spre folosință nouă și aproapelui nostru deopotrivă. Pâinea noastră, haina noastră, mintea noastră și casele noastre trebuie să ne fie îndeobște, să ne slujească atât nouă, cât și aproapelui nostru.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Continut recent

Comentarii recente