MONAHISMUL

PrintPrint
Peste acest pământ pe care oamenii îl scaldă în sudori, în lacrimi și valuri de sânge, s-ar stârni mânia lui Dumnezeu dacă n-ar fi acești smeriți slujitori ai Săi, călugării, care oricât ar fi de neputincioși sunt iubiți de Domnul pentru că numai ei au ascultat cuvântul Fiului lui Dumnezeu care a zis: "Cel ce vrea să vină după Mine să se lepede de sine". Neașteptând recunoștința cuiva, monahul își duce sarcina lui de slugă umilă a lui Hristos, dăltuind neîncetat în ființa sa chipul minunat al făpturii celei noi... Prin muncă și rugăciune, monahul caută să înfrățească cerul cu pământul. Caută să coboare cerul pe pământ iar pământul să-l ridice spre cer...
Sursa: 
Arhiepiscopul Iustinian Chira, Cuvintele Părintelui - un ghid al frumuseții lăuntrice, Ed. Mega, Cluj-Napoca, 2009, p. 74-75

Continut recent

Comentarii recente