CASA DE VACANȚĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Doamne, fac mărturie înaintea Ta că energia și sănătatea, vigoarea fizică și spirituală nu pot fi obținute trăind tot timpul într-o casă de vacanță sau în pădure, ci la Tine, în biserică și mai cu seamă în timpul Liturghiei și prin Dătătoarele-de-viață Tale Taine! O, suprema fericire a Sfintelor Taine! O, viață izvorâtă din Sfintele Taine! O, negrăita dragoste a dumnezeieștilor Taine! O, minunată și veșnică pronie dumnezeiască, cea care dai mântuire și îndumnezeire prin Sfintele Taine! O, preînchipuire a vieții veșnice prin Sfintele Taine!
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 260.

Comentarii recente