TĂRIA LUMINII

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Așa cum în lumina soarelui putem vedea și aerul, și pământul, și apa, tot ce se află în văzduh și pe pământ, așijderea și în lumina soarelui imaterial putem vedea cu ochiul inimii lumea duhurilor, a îngerilor, a sfinților; pe Maica Domnului, pe patriarhii biblici, prooroci, apostoli, ierarhi, ucenici, cuvioși, toți sfinții; îi vedem cu ochiul inimii (prin credință) întocmai cum vedem cu ochii firești realitățile lumii senzoriale. O inimă simplă și curată poate vedea, de pildă, cu ochiul lăuntric chipul Maicii Domnului ca și cum ar vedea cu ochi trupești oricare alt obiect.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 418.

Comentarii recente