IDEEA FIXĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Când îl vezi pe câte unul, silit de diavolul, că-și ține inima în prinsoarea vreunui lucru de nimic, având, cum se spune, "une idée fixe", care îl face să sufere, să-ți vorbească de ea până te plictisește, nu-ți ieși din fire, ci cunoscând că aceasta e o boală sufletească ce vine de la diavolul, fii blând și calm, îndreaptă-te către Dumnezeu îndată și citește în liniște, cu credință nezdruncinată, troparul icoanei celei nefăcute de mână: "Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, Cel ce ai binevoit să Te înalți cu trupul pe Cruce ca să izbăvești făptura Ta de chinurile vrăjmașului; pentru aceasta mulțumire îți aducem Ție, Celui ce cu bucurie ne umpli pe toți, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuiești lumea".
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 124.

Comentarii recente