CONSTRUIREA LOCUINȚEI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Cel ce și-a construit o locuință, după lege are dreptul să locuiască în ea. Noi suntem locuințele Creatorului nostru. El ne-a creat pentru El, căci "El toate le-a făcut pentru slava Sa"; deci El este acela ce trebuie să locuiască în noi și nu diavolul, acest ucigaș, hoț și mincinos. "Vino și Te sălășluiește întru mine" (din rugăciunea către Sfântul Duh). "Noi vom veni la el și vom face locaș la el" (Ioan 14, 23). "Nu știți, oare, că voi sunteți templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi?" (1 Corinteni 3, 16).
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea întru Hristos, traducere de diac. Dumitru Dura, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 1995, p. 1

Continut recent

Comentarii recente