AURUL TIMPULUI

PrintPrint
Cine pierde aur sau argint poate să dobândească altul în locul lui, dar cine pierde vremea în deșertăciunea vieții sale nu o s-o mai găsească. în ceasul morții, unul ca acesta se va tângui mult, fiindcă partea lui este împreună cu demonii.
Sursa: 
Cuviosul Bonifatie de la Teofania, Bucuria de a fi ortodox, traducere de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 2011,

Comentarii recente