STĂRUINȚA CĂLĂTORULUI

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că aceia care râvnesc să ajungă într-un oraș sau într-un alt loc oarecare nu stau, ci merg cu stăruință pe acel drum care îi duce într-acolo. Asemenea și cei ce se silesc a ajunge în cetatea cerească, Ierusalimul cel de Sus, nu zăbovesc, ci săvârșesc calea ce-i poartă spre acel oraș, adică merg pe cărările evlaviei, unde le este Călăuzitor Hristos, pe Care robii Lui cei credincioși âl urmează cu dragoste și credință. Oare de ce tu, păcătosule neîndreptat, de vreme ce vrei să te mântuiești și să ajungi în Patria cerească, stai neclintit și nu mergi după El? Ori, mai rău decât atât, odată ce te-ai abătut din calea cucerniciei și ai apucat drumul celor necredincioși, îl ții pe-acesta, care te duce în iadul veșnicei pierzări? Te-ntrebi care-o fi oare calea cucerniciei și cea a necredinței? Domnul nostru ți le arată în Evanghelia Sa și-ți poruncește să te depărtezi de cea din urmă și să o urmezi pe cea dintâi. "Intrați prin poarta cea strâmtă; că largă este poarta și lată este calea care duce la pieire și mulți sunt cei care intră prin ea; și strâmtă este poarta și îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află" (Matei 7, 13-14). Cărarea cea strâmtă este calea smereniei, a ascultării, a blândeții și a lepădării de sine, adică a tăgăduirii propriei tale voințe. Iar drumul cel larg este calea mândriei, a neascultării, a nerăbdării și a iubirii de sine. Aceasta te duce spre iad, pe când cea dintâi - spre Cer. Alege tu pe ce cale vrei să mergi: fie pe cea îngustă și scundă [smerită] - spre Cer, fie pe cea largă și înaltă - spre iad. Iar o a treia cale nu aflăm în Sfânta Scriptură, căci pentru veacul ce va să vină, spre care ne îndreptăm cu toții, vedem că ne deschide Dumnezeu doar două locuri de sălășluire: viața veșnică ce se va găsi în Ceruri și chinul nesfârșit care va fi în iad.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente