NATURA

PrintPrint
Sfantul Nicolae Velimirovici
Înțelegerea după literă a naturii - iată definiția păgânismului care-l zdruncină pe om de pe calea lui duhovnicească, în primul rând de la Dumnezeu. "Duh este Dumnezeu și cei ce I se închină trebuie să I se închine în duh și în adevăr" (Ioan 24, 24). Pentru închinătorii la idoli, ca și pentru filosofii materialiști (unii și aceiași), natura e un fel de carte chinezească. Straniul, neștiutul sul cu caractere chinezești, văzut pentru prima oară, le pare lor un fel de frumoase ornamente, de minunate împletituri, desene încântătoare, însă fără înțeles și însemnătate lăuntrică. ânchipuiți-vă că înaintea acestui pergament împestrițat cu scriere chinezească stau doi chinezi: unul este neînvățat, iar altul știutor de carte. Cel neînvățat privește și vede doar încântătorul desen. ântreaga lui atenție este îndreptată către această scriere, către bastonașe și liniuțe. ânsă cel învățat nu dă atenție caracterelor de pe pergament, repede trece la sens, la însemnătatea gândită și duhovnicească cuprinsă în aceste semne. Omul neînvățat și cu vederea, și cu duhul este prizonier al semnelor celor exterioare, însă cel învățat vede aceste semne cu ochii și cuprinde sensul lor cu duhul. Iată o zugrăvire pe înțeles, pe de o parte, a închinătorilor la idoli (nu are importanță, învățați ori neînvățați), iar, pe de altă parte, a adevăraților creștini. Primii, și cu simțurile, și cu duhul, sunt prizonieri ai simbolurilor. Iar ceilalți văd simbolurile în chip simțit, însă duhul lor ia aminte la cele ale duhului.
Sursa: 
Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 52-53.

Comentarii recente