GRÂUL

PrintPrint
Sfantul Nicolae Velimirovici
Grâul semnifică știința cea dumnezeiască, știința lui Hristos. Sămânța cea bună este opusă neghinei, care simbolizează sămânța cea diavolească. "Dar pe când oamenii dormeau, a venit vrăjmașul lui și a semănat neghină printre grâu" (Matei 13, 25). Creștinii, care poartă întru sine pe Hristos Dumnezeu și Îl sporesc pe El în sufletele lor până la seceriș, vor fi mântuiți; în același timp, cei nepăsători, care cresc iarba cea rea în locul grâului, vor pieri. Despre aceasta a mărturisit și Sfântul Ioan Botezătorul, spunând că Domnul Își curăță aria și adună grâul Său în hambare, iar sămânța cea rea o aruncă în focul cel veșnic. Astfel grâul simbolizează pe drept-credincioșii care păstrează întru sine sămânța lui Dumnezeu, iar neghinele semnifică pe cei fără de Dumnezeu. Sămânța care crește în pământ este închipuire a morții și Învierii Domnului, închipuire a omorârii omului celui vechi și a nașterii omului celui nou în fiecare dintre noi.    
Sursa: 
Sfântul Nicolae Velimirovici, Simboluri și semne, traducere de Gheorghiță Ciocioi, Ed. Sophia, București, 2009, p. 40-41.

Comentarii recente