MÂNGÂIEREA SOARELUI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Așa cum soarele, deși rămâne întotdeauna pe cer, atinge pământul pe toată suprafața sa cu razele sale, ca și când l-ar mângâia cu mii de mâini, transmițându-se tuturor organismelor vii, pătrunzându-le (soarele pătrunde în corpuri cu razele sale), încălzindu-le, însuflețindu-le, împrumutându-le căldura sa, trecând prin corpurile transparente, penetrabile sau reflectându-și strălucirea în transparența lor, iar celor impenetrabile, solide, opace dându-le doar căldură, întocmai și Soarele rațiunii - Dumnezeu, deși rămâne mai cu seamă în cer, își transmite razele întregii făpturi raționale, îngerilor și oamenilor, pătrunzând în ființa lor spirituală, sfințindu-i, întărindu-i, făcându-i să crească așa cum pătrund razele soarelui organismele animale și vegetale, dându-le viață, făcându-le să se dezvolte. După cum soarele, aflat într-un singur loc pe cer, luminează întreg pământul, făcându-i să primească lumină și pe cei buni, și pe cei răi, ființele și lucrurile, tot așa și Domnul, luminează pe toți oamenii cu lumina Sa ipostatică, El fiind Lumina cea adevărată "care luminează pe tot omul care vine în lume" (Ioan 1, 9).
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 79.

Comentarii recente