FEREASTRA MURDARĂ

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că fereastra murdară sau afumată nu lasă lumina cea firească să treacă prin ea. Asemenea și sufletul omenesc pângărit și întinat de patimi nu poate primi în sine lumina harului lui Dumnezeu atâta vreme cât se găsește în păcătuire. Păcatele sunt întocmai ca o negură întunecoasă, ca și o stavilă care nu îngăduie luminii lui Dumnezeu să ajungă în suflet și care îl desparte pe acesta de Domnul, după cum zice Prorocul: "Greșalele voastre vă despart de Dumnezeu și din pricina păcatelor voastre și-a întors El fața de la voi" (Isaia 59, 2). Sticla, de îndată ce va prinde a se curăți, va începe a îngădui luminii să pătrundă în ea și cu cât se va face mai curată, cu atât mai multă lumină va trece prin ea. Asemenea se face și cu sufletul omului: de îndată ce se va întoarce din păcătuire către Dumnezeu și va începe a se căi și a-și curăța păcatele prin pocăință și prin credința cea întru Hristos, el va fi luminat de harul Domnului; și cu cât se va căi acela mai sârguincios, cu atât mai mult se va lumina. Aceasta ne povățuiește să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne pocăim, dacă voim să dobândim milostivirea Lui.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Continut recent

Comentarii recente