PUTEREA PRIMĂVERII

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că, în timpul primăverii, toate care iarna erau ca și moarte prind iarăși viață și se înnoiesc: pământul scoate roade din adâncurile lui, pomii se îmbracă în frunzișuri, iarba înverzește și se împodobește cu flori; apele cele încătușate de gheață se topesc și curg și toată făptura de sub soare se înveșmântează cu o nouă înfățișare și parcă din nou este zidită. Fie ca de la această primăvară simțită mintea ta să se înalțe prin credință către acea preafrumoasă și mult râvnită primăvară pe care ne-a făgăduit-o preabunul Dumnezeu în Sfânta Sa Scriptură, când trupurile drepților celor ce au adormit de la începutul lumii, ca niște semințe, încolțind cu puterea Domnului, vor răsări din pământ și vor îmbrăca chip nou și minunat, vor fi cuprinse în veșmântul nemuririi și vor primi cununa bunătății din mâinile lui Dumnezeu, "ca finicul vor înflori și ca cedrii din Liban se vor înmulți; răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori" (Psalmul 91, 12-13), "ca o mireasă vor fi împodobiți cu frumusețe și ca pământul când îi crește floarea, și ca o grădină când îi răsare sămânța" vor propăși; și veselie veșnică va sta asupra capetelor acestora, și întru bucurie se vor bucura de Domnul (Isaia 61, 10-11). Atunci "acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris: înghițitu-s-a moartea întru biruință. Moarte! Unde-ți este boldul! Iadule! Unde-ți este biruința!" (1 Corinteni 15, 54-55). Astfel năzuind cu duhul către primăvara cea mult dorită, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu nădejde și cu credință, seamănă acum semințele bunelor osteneli și vei secera atunci cu bucurie.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente