AVEREA STRĂINĂ

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că un om ce are o avere străină, pe care-o ține la el, nu se mândrește cu aceasta, nu se numește bogat pe sine și nu se laudă cu ea. Asemenea se cuvine să facem și noi cu darurile Domnului pe care le avem: să nu le socotim ca fiind ale noastre, ci ca și cum ar fi străine; să nu ne preamărim prin ele, ci să ne slujim de ele spre slava lui Dumnezeu și spre folosul nostru și al aproapelui, căci toate de la El ne vin și tocmai pentru aceasta ne sunt încredințate. Să ne fie bogăția, mintea, înțelepciunea și toate celelalte daruri spre ajutorare nouă și aproapelui și nu spre măgulirea noastră, ci spre slava și lauda Unuia Aceluia de la Care purced acestea, căci așa cum El din mila Sa ni le-a dat nouă, asemenea poate și să le ia de la noi, de vreme ce sunt ale Lui. Abia atunci vom cunoaște cu adevărat cât suntem de săraci, milogi, schilozi, goi și neavând nimic al nostru, afară numai de păcat.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente