PODOABA PRIMĂVERII

PrintPrint
Sfantul Inochentie al Odessei
Privind la podoaba cu care se îmbracă natura în anotimpul primăverii, privind la verdeața ce se ivește de pretutindeni și la florile ce în jurul nostru sunt presărate cu îmbelșugare și asemănând toate acestea cu golătatea și amorțeala de mai înainte, cine nu va zice că natura, care a dormit somnul iernii, s-a deșteptat acum ca dintr-un somn și, urmând pilda Sfintei Biserici, a început și ea a sărbători ziua ânvierii. A trece această sărbătoare nebăgată în seamă ar dovedi o neiertată nepăsare către ânsuși ântemeietorul ei, Care fără de îndoială nu este Altcineva, decât ânsuși Atotputernicul Făcător al naturii. Căci dacă până și cel mai neînsemnat pictor nu înfățișează tablourile sale înaintea ochilor tuturora, fără un anumit țel, apoi cu cât mai vârtos înțelepciunea dumnezeiască nu se poate să preschimbe întreaga suprafață a pământului în vremea primăverii într-un minunat și fermecător tablou, fără să aibă în vedere ca prin aceasta să dea învățături folositoare acelor vederi cărora ea înfățișează acest tablou. Așadar să nu fim nebăgători de seamă față de planurile înțelepciunii dumnezeiești, ci să ne sârguim a ieși și a ne strămuta cu mintea noastră în templul cel mare și larg al naturii, spre a primi învățături de la acea măreață priveliște care se desfășoară acum într-însul. Multe gânduri și simțăminte frumoase deșteaptă primăvara în sufletul nostru! Dar mai cu seamă ea ne dă trei învățăminte mai însemnate: a) Primăvara ne aduce aminte de facerea lumii, de starea noastră cea dintâi și de căderea noastră; b) Primăvara ne slujește ca o icoană vie a reînvierii noastre din moartea păcatului și ne arată ce trebuie și ce nu trebuie să facem pentru această înviere; c) Primăvara preînchipuie reînnoirea viitoare a tuturor lucrurilor și învierea noastră care va avea loc la sfârșitul lumii.
Sursa: 
Sfântul Inochentie al Odessei, ânțelepciunea dumnezeiască și rosturile naturii, traducere de patriarhul Nicodim Munteanu,

Comentarii recente