BOGĂȚIA ȘI SĂRĂCIA

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi că un oarecare purtând o însemnată vrednicie ajunge mai apoi să fie om de rând, din bogat - sărac lipit pământului, din sănătos - neputincios, din om slobod ajunge a fi rob, ori din stăpîn devine slugă. Preschimbările acestea ne arată deslușit că viața noastră pe pământ este nestatornică, deșartă, plină de nevoi și jalnică, fiind semn că noi am fost făcuți de Ziditorul nostru nu pentru o astfel de viață, ci pentru o alta care e mai bună și plină de fericire. Iar prin acestea ne învățăm și parcă ne încredințăm că ni se cuvine a căuta viața cea nestrămutată și preafericită. Așa stând lucrurile, ar trebui nu doar să nu cârtim, după cum este voia trupului nostru celui orb, ci să-I și mulțumim cu prisosință lui Dumnezeu, chiar dacă nouă ni se pare cu totul nesuferit felul în care harul Său ne călăuzește, ne înduplecă a intra în viața cea de veci.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente