PASĂREA VEGHETOARE

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi o pasăre care, stând, se uită de jur împrejur, temându-se ca nu cumva să fie prinsă ori săgetată de către cineva. Pilda aceasta te învață ca și tu să fii cu luare-aminte la cele ce te împresoară în lume, ferindu-te de mrejele diavolului și de săgețile sale. Iar săgețile vrăjmașului acestuia sunt: mândria, pizma, iubirea de argint, lăcomia, iuțimea răutății, necurăția și altele. El trage în noi cu aceste săgeți și îi rănește pe cei care nu sunt cu luare-aminte.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Comentarii recente