ROADELE DĂTĂTOARE

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
"După roadele lor îi veți cunoaște" (Matei 7, 16). După roadele dulci, dătătoare-de-viață și fericire ale Sfintei Liturghii, ale Preacuratelor Taine ale Trupului și Sângelui Domnului vei cunoaște că Liturghia este de la Domnul și că ea ne umple de Duh dumnezeiesc și că acest Duh Preasfânt, dătător-de-viață respiră în toate rugăciunile și în toate rânduielile sfintelor acte liturgice. Liturghia mi se pare asemenea unui pom minunat, plin de viață. Cu frunze viguroase! Cu roade bogate! și frunzele sunt spre vindecare, nu numai roadele! Oare cine nu s-a ales cu bogat folos duhovnicesc, cu pace și cu dulceață în suflet, fie și numai de la o singură participare evlavioasă la dumnezeiasca Liturghie? Roade bune nu dă decât pomul sănătos. Așa e legea firii.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 181.

Comentarii recente