GUSTUL ROADELOR

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Mergând prin livadă, ajungi să înțelegi că nu poți cunoaște pomii altfel decât gustând din rodul lor. Asemenea să cugeți și despre oameni. Mulți se numesc pe sine creștini. ânsă creștinul adevărat nu se vădește altfel decât prin credința cea dreaptă și prin dragoste. Semnele ce mărturisesc despre un creștin adevărat acestea sunt: el este plin de dragoste, smerit, răbdător, milostiv și binevoitor. și precum mulți dintre pomii unei livezi aduc roade plăcute la înfățișare, însă atunci când le guști pricepi îndată că nu sunt bune de nimic, asemenea și mulți dintre oameni sunt buni numai părelnic: vorbesc domol, blând și liniștit, postesc și se roagă mult, însă îndată ce te atingi de ei, se dovedesc a fi amari prin roadele lor, căci sunt plini de ură, pizmă, răutate și neîndurare și de aceea prin firea lor ei se aseamănă cu pomii cei răi care dau roade rele. Tocmai despre acestea grăiește Domnul: "Nu este pom bun care să facă roadă rea și nici, dimpotrivă, pom rău care să facă roadă bună. Că fiece pom după roada lui se cunoaște" (Luca 6, 43-44). Nu e defăimat aici postul sau rugăciunea, însă acestea nimic nu sunt fără dragostea creștină; nu este defăimată în sine nici vorba lină, blândă și liniștită, însă fără roada dragostei ea nu este decât viclenie și fățărnicie. Nu doar cuvintele, ci faptele împreunate cu vorbe line, blânde și tihnite îl vădesc pe creștinul cel bun. De aceea, trebuie să purtăm înlăuntrul nostru adevăratul duh creștin și să ne străduim neîncetat să-l dobândim. și în chipul acesta, dacă binele va fi întru noi, el va răzbate și în afara noastră. Astfel, după cuvântul lui Hristos, "omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale scoate cele bune" (Luca 6, 45).
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente