SCHIMBAREA MATERIEI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Nimic nu este mai schimbător decât materia. Ea se transformă în milioane de feluri, pe cale naturală, sau după legile Creatorului. Ca să nu mai vorbim de transformările miraculoase, de pildă: focul în rouă, apa în sânge, apa în vin, toiagul în șarpe; omul însuși transformă materia în mii de feluri. Ce-am putea spune atunci de Atoatefăcătorul Dumnezeu? Schimbarea este o calitate a materiei. Dumnezeu nu i-a dat spiritului rațional această calitate și nu i-o va da niciodată. Calitatea de căpetenie a sufletului este că rămâne neschimbat. Dar spiritul rațional cel creat are însușirea de a se desăvârși în lucrarea binelui. Triumful spiritului asupra materiei constă în faptul că spiritul o transformă în mii de feluri. Luați seama, de pildă, cum transformă el materia în regnul vegetal, cât de infinit variate sunt formele plantelor care cresc toate din același pământ, aceeași lumină solară, același aer, aceeași apă, același sol. Dar corpurile animalelor cât sunt de variate! Schimbarea este, așadar, o calitate a materiei; lumea în toată varietatea sa a fost creată în funcție de aceasta. Slavă Atotputernicului Creator, Unul, Cel neschimbat în veci! Dacă materia nu s-ar schimba, atunci Dumnezeu nu ar fi Atotputernic. Slavă naturii spirituale! Fie ca ea să supună întotdeauna natura materială. Roagă-te lui Dumnezeu să rămâi neschimbat în săvârșirea binelui.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 51.

Continut recent

Comentarii recente