FAȚĂ ÎN FAȚĂ

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Creștinul ortodox se întoarce cu fața spre sfintele icoane ale Mântuitorului, Maicii Domnului, îngerilor și feluriților sfinți, cu scopul de a arăta vădit credința sa că cei închipuiți în icoane sunt de față, sunt aproape de el; în sfintele icoane se realizează, se înfăptuiește credința noastră ortodoxă, iar fără sfintele icoane parcă atârnăm în văzduh, neștiind cui să ne rugăm. Rugându-se Domnului, proorocul David spune: "Căutați fața Domnului asupra celor ce fac rele, ca să piardă de pe pământ pomenirea lor" (Psalm 104, 4; 26, 13; 33, 15).
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Spicul viu – gânduri despre calea mântuitoare, traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas,

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente