OCHII SENINI

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Când Domnul privește cu milostivire la fiii pământului cu ochii naturii, cu "ochii" unui timp senin, limpede, deschis, ne simțim cu toții în largul nostru, ușori și veseli. Când atmosfera este curată, aerul ne pătrunde binefăcător în suflete și în trupuri; când atmosfera devine rece, umedă, apăsătoare, simțim ceva ca o povară, pe suflet și pe trup, mulți ne îmbolnăvim, pe mulți ne răpune aleanul și urâtul. Este modul prin care natura influențează puternic și irezistibil starea oamenilor. și este interesant de observat că cine este legat mai puțin de poftele și desfătările vieții, cine nu s-a făcut rob pântecelui, cine este mai cumpătat la mâncare și la băutură, față de acela natura pare să se arate mai binevoitoare, nu-l apasă sau o face într-o mai mică măsură decât în cazul celor deveniți sclavii firii și trupului. O, cât de limpede ni se arată că adevărata noastră viață este în Domnul, nu în cele materiale; cât de clar vedem că Domnul "lucrează toate în toți" (1 Corinteni 12, 6). în atmosferă El este respirația noastră; în mâncare, ne satură, în băutură, ne ogoiește setea; El ne îmbracă, ne adăpostește, ne încălzește și ne liniștește; ne aduce liniște și în somn; âl regăsim în cuvântul curat, învățătoresc, înțelept și ziditor, în dragostea unora față de alții. Doamne, Stăpâne, Făcătorul și Binefăcătorul nostru! Dă-ne ca în fiecare clipă a vieții noastre să ne amintim de Tine, că prin Tine "trăim și ne mișcăm și suntem" (Faptele Apostolilor 17, 28), că viața ne-a fost dată de Tine, respirația, totul! Dar să ținem minte, dacă în toate cele de care am vorbit până acum nu vom ține seama de poruncile și rânduielile lăsate de la Dumnezeu, El ne va fi și pedeapsa noastră. Pedepsi-ne-va cu atmosfera, cu mâncarea, cu băutura, nu ne vom mai sătura, nu ne vom mai astâmpăra setea, ne va face să ne scârbim de mâncare și de băutură sau să ne îmbolnăvim de ele. Așa cum se întâmplă când cuiva nu-i mai priește mâncarea, când i se urăște de îmbrăcăminte și de casă, când nu-și mai găsește liniștea nici în somn, când vorbele lui nu mai au nici o legătură între ele, când are parte de dragoste nestatornică, chinuitoare și pârjolitoare. Se vădește că pedepsele ne vin chiar din pornirile noastre păcătoase. "Prin ceea ce păcătuiește cineva, prin aceea se pedepsește" (ânțelepciunea lui Solomon 11, 16).
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, Viața mea în Hristos, traducere de Boris Buzilă, Ed. Sophia, București, 2005, p. 117-118.

Continut recent

Comentarii recente