NUMELE SFINȚILOR

PrintPrint
Sfantul Ioan din Kronstadt
Numele Sfinților, alcătuit din sunete articulate, are însemnătate oarecum ca și trupul Sfântului sau cu Sfântul însuși... în mic, oarecum se răsfrâng în gura noastră ființele lumii de Sus și ale celei de jos - și asta prin credință, prin Duhul Sfânt, Singurul Care este, Care pretutindeni este și toate le plinește. Când îi chemăm pe Sfinți în rugăciune, a le rosti numele din inimă înseamnă deja a-i apropia de însăși inima noastră. Să ceri atunci, fără să te îndoiești, și rugăciuni și mijlociri pentru tine, și ei te vor auzi, și vor înfățișa rugăciunea ta Stăpânului grabnic, într-o clipită, ca Aceluia ce pretutindeni este și toate le plinește.
Sursa: 
Sfântul Ioan din Kronstadt, în lumea rugăciunii, traducere de Adrian și Xenia Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, București, 200

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente