MĂRUL STRICAT

PrintPrint
Sfantul Tihon din Zadonsk
Vezi un măr frumos pe dinafară, însă pe dinăuntru putregăit și urât mirositor. Asemenea sunt și mulți dintre oameni: pe dinafară se mândresc și se laudă cu noblețea lor, dar înlăuntru, în sufletele lor, sunt putrezi și plini de duhoare; pe dinafară îi stăpânesc pe alții, poruncind unora dintre ei, iar lăuntric slujesc cu sufletul patimilor și poftelor lor și, de fapt, sunt robi acestora, fiind cu mult mai prejos chiar decât slugile lor. Căci mai bine este să slujești omului decât poftelor tale și păcatului, întrucât omul este făptura lui Dumnezeu, iar păcatul este lucrarea diavolului. Așa sunt cei care se numesc stăpâni, însă îngăduie să domnească asupra lor mânia, răutatea, mamona, iubirea de argint, mândria, nedreptatea, invidia, desfrânarea, necurăția, lăcomia pântecului și alți tirani scârbavnici. De aceea zice Sfântul Ioan Gură de Aur: "De este cineva bogat și de neam ales, dacă e robit de păcat, e mai nemernic decât toți ticăloșii" (Omilia a noua la întâia Epistolă către Corinteni). ântocmai se aseamănă cu mărul cel frumos pe dinafară și putregăit pe dinăuntru toți acei creștini care pe dinafară se arată buni, iar înlăuntrul lor sunt plini de ură, de răutate și de toată duhoarea și stricăciunea, lucru care este o vădită fățărnicie și viclenie.
Sursa: 
Sfântul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu în împrejurările vieții de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, București,

Continut recent

sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu
sebastian.roibu

Comentarii recente